Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Spiritual and Religious Vocabulary in Belarusian

Student checking Swedish pronunciation app in library.

Exploring the spiritual and religious vocabulary in Belarusian can enhance your understanding of the local culture and traditions. Belarus, with its history and diversity, has a rich spiritual heritage that is reflected in its language. Here’s a guide to some of the essential words and phrases you might encounter.

Бог (Boh)
Meaning: God
Я веру ў Бога, які ласкавы і магутны.

Царква (Tsarkva)
Meaning: Church
Мы ідзем у царкву кожную нядзелю.

Малітва (Malitva)
Meaning: Prayer
Яна чытае малітвы перад сном.

Святы (Svyaty)
Meaning: Saint / Holy
Святы Пятро з’яўляецца адным з найбольш шанаваных святых.

Вера (Viera)
Meaning: Faith, Belief
Я ўтрымліваю моцную веру ў дабрыню чалавека.

Духоўнасць (Dukhounasts’)
Meaning: Spirituality
Духоўнасць гуляе важную ролю ў ёй жыцці.

Ікона (Ikona)
Meaning: Icon (as in religious images)
Іконы займаюць асаблівае месца ў нашым доме.

Святыня (Svyatynya)
Meaning: Shrine or a holy place
Шмат людзей шануюць гэтую святыню і прыходзяць сюды ў пошуках спакою.

Алтар (Altar)
Meaning: Altar
Ксяндз стаіць каля алтара падчас службы.

Пілігрымка (Piligrimka)
Meaning: Pilgrimage
Ён здзейсніў пілігрымку да святога месца.

Біблія (Bibliya)
Meaning: Bible
Біблія з’яўляецца свяшчэнным пісаннем хрысціянства.

Пастыр (Pastyr)
Meaning: Pastor or Priest
Пастыр супольнасці выглядае мудрым і добразычлівым.

Прачыстка (Prachystka)
Meaning: Purgatory
Некаторыя вучэнні кажуць пра існаванне прачысткі як месца ачысткі душ.

Грах (Hrakh)
Meaning: Sin
Усе мы падвержаны граху, але можам шукаць даравання.

Споведзь (Spovedz’)
Meaning: Confession
Здзяйсняць споведзь можна ў прыватных і спакойных умовах царквы.

Неба (Nieba)
Meaning: Heaven
Праведныя вераць, што адпраўляцца ў неба пасля смерці.

Ад (Ad)
Meaning: Hell
Страх аду часта служыць стрымліваючым чыннікам.

Learning these words can deepen your spiritual conversations and help you connect more profoundly with native speakers in Belarus. Whether you’re discussing theology, attending a service, or simply exploring the country’s rich spiritual heritage, knowing this vocabulary will undoubtedly enrich your experience.

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.