Which language do you want to learn?

Which language do you want to learn?

Job and employment-related Finnish vocabulary

Student creating detailed Italian language outlines.

Understanding job and employment-related vocabulary in Finnish is essential for anyone looking to work in Finland or with Finnish companies. Here is a list of commonly used Finnish terms in job settings, along with their definitions and example sentences.

Työpaikka
This word means “job” or “workplace”. It refers to the location or the company where one is employed.
Etsin uutta työpaikkaa, jossa voin kehittyä ammatillisesti.

Ammatti
“Ammatti” translates to “profession” or “occupation”. It indicates the type of work someone specializes in.
Hänen ammattinsa on lääkäri, ja hän työskentelee suuressa sairaalassa.

Palkka
“Palkka” means “salary” or “wage”—the compensation an employee receives for their work.
Palkkani on riittävä kattamaan kuukausittaiset menot ja säästämään vähän.

Ansio
“Ansio” can also refer to one’s earnings, but it often signifies the merit or accomplishments associated with their work.
Hän sai tunnustusta ansiokkaasta työstään vuoden työntekijänä.

Työsopimus
This term stands for “employment contract”, which outlines the terms and conditions agreed upon by the employee and employer.
Ennen työn aloittamista, varmistin, että työsopimus oli molempien osapuolten allekirjoittama.

Työhaastattelu
“Työhaastattelu” translates to “job interview”—a conversation between a job applicant and a potential employer to assess the applicant’s qualifications.
Valmistauduin huolellisesti huomiseen työhaastatteluun.

Työkokemus
This refers to “work experience”—the amount of time someone has spent in the workforce or in a particular profession.
Hänen laaja työkokemuksensa tekee hänestä erinomaisen ehdokkaan tehtävään.

Työaika
“Työaika” means “working hours”, denoting the time period during which employees are expected to perform their duties.
Osa-aikatyössä työaika on usein joustavampi kuin kokoaikatyössä.

Eläke
The term “eläke” refers to “pension” – the funds received upon retirement.
Hän suunnittelee jäävänsä eläkkeelle ensi vuonna ja matkustelevansa enemmän.

Työtön
“Työtön” means “unemployed” indicating an individual who is without a job but is available for and seeking employment.
Vaikka olen tällä hetkellä työtön, olen optimistinen töiden löytymisen suhteen.

Hakemus
“Hakemus” translates to “application”, often referring to documents or forms submitted when applying for a job.
Lähetin hakemukseni eilen, ja toivon saavani vastauksen pian.

Ansioluettelo
This is the Finnish term for “CV (Curriculum Vitae)” or “resume”, summarizing one’s professional history and qualifications.
Päivitin ansioluetteloni uusimmilla työkokemuksillani.

Työvoimatoimisto
Translating to “employment office”, “työvoimatoimisto” is a government agency that provides services like job search assistance.
Kävin työvoimatoimistossa saadakseni neuvoja työnhausta.

Kokopäivätyö
“Kokopäivätyö” refers to “full-time job”—employment in which a person works a minimum number of hours defined by the employer.
Hän etsii kokopäivätyötä, jotta hänellä on tasainen tulo ja työaika.

Osa-aikatyö
In contrast, “osa-aikatyö” means “part-time job”—one where the work hours are fewer than full-time.
Opiskelun ohella teen osa-aikatyötä kaupassa.

Henkilöstö
“Henkilöstö” translates to “staff” or “personnel”, the people who work for an organization.
Yrityksen henkilöstö osallistuu tiimikoulutukseen joka vuosi.

Työterveys
This refers to “occupational health”, focusing on the well-being of employees in the workplace.
Työterveyspalvelut ovat tärkeitä työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta.

Perehdytys
“Perehdytys” means “orientation” or “induction”, which is a process of introducing new employees to the workplace and their duties.
Ensimmäisenä työpäivänäni osallistuin perehdytykseen.

By knowing these Finnish vocabulary words, those seeking employment in Finland can navigate the job market more effectively. Learning the local language can make a significant difference in understanding the work culture and communicating with potential employers and colleagues.

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.