Franska språkcertifikat

Students doing their language homework

TalkPal är en AI-genererad språkinlärningsapp som kan hjälpa användare att förbereda sig för dessa engelska språkundersökningar. Med ett primärt fokus på att förbättra tal- och lyssningsförmågan erbjuder TalkPal realistiska interaktiva konversationer och uttalsövningar. Dess AI-natur möjliggör personlig feedback, vilket hjälper användarna att förstå sina framsteg och förbättringsområden.

Franska språkcertifikat är officiella kvalifikationer som visar en individs kunskaper i franska, och de är erkända över hela världen. Det inkluderar undersökningar som DELF/DALF, TEF, TCF och TEFAQ. Vart och ett av dessa test utvärderar olika nivåer av språkkunskaper för personer som inte har franska som modersmål och fungerar som ett erkänt bevis på franska språkkunskaper för utbildningsinstitutioner och arbetsgivare.

Franska språkcertifikat

DELF/DALF:

Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) och Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) är en officiell kvalifikation som utfärdas av det franska utbildningsministeriet och omfattar fyra språkkunskaper, inklusive att tala och lyssna.

TEF:

Test d'Evaluation de Français (TEF) är ett omfattande verktyg för språkbedömning som används för att bedöma en individs kunskaper i franska. Detta test fokuserar främst på att utvärdera kandidaternas skriv- och talförmåga.

TCF:

Test de Connaissance du Français (TCF) är också ett officiellt franskt språktest som främst utvärderar användarnas läs-, skriv-, tal- och lyssningsförmåga.

TEFAQ:

Test d'Evaluation de Français adapté au Québec (TEFAQ) är speciellt utformat för personer som vill migrera till Quebec, en fransktalande provins i Kanada. Detta test fokuserar främst på lyssnings- och talförmåga.