Huvudbild för landningssidan i nybörjarläge
R

Vad är satsläge?

Talkpal, en AI-genererad språkinlärningsapp, erbjuder ett omvälvande sätt att lära sig nya språk med hjälp av toppmodern teknik och interaktiva användarupplevelser. För dem som tar de första stegen i sin språkinlärning introducerar Talkpal Sentence mode, ett särskilt program som är utformat för att tillgodose behoven hos nybörjare i språkinlärning.

Läget Sentence förvandlar språkinlärning till en rolig och engagerande upplevelse. Den ger användarna grundläggande men viktiga meningar och uttryck som regelbundet används i det dagliga livet, vilket gör att de gradvis kan bli bekväma och säkra på ett nytt språk. Dessutom är vardagligt ordförråd bekvämt invävt i dessa meningar, vilket utsätter användarna för de byggstenar som är nödvändiga för att bilda sina tankar och meningar.

Utforska meningsläge

Meningsläget stimulerar språkinlärningsprocessen genom att fokusera på uttal. Den AI-teknik som används i Talkpal gör det möjligt för användare att lyssna och upprepa ord och fraser och på så sätt lära sig deras uttal. Denna interaktiva inlärningsprocess ökar inte bara användarnas självförtroende utan säkerställer också att eleverna har en solid grund i språkets auditiva element.

Talkpals Sentence mode är tillgängligt dygnet runt så att användarna kan lära sig i sin egen takt, utan begränsningarna i traditionella klassrumsmiljöer.