Certificados de lingua francesa

Students doing their language homework

TalkPal é unha aplicación de aprendizaxe de idiomas xerada pola intelixencia artificial que pode axudar aos usuarios a prepararse para estes exames de inglés. TalkPal ofrece conversacións interactivas realistas e prácticas de pronuncia, cun foco principal en mellorar as habilidades de falar e escoitar. A súa natureza de IA permite comentarios personalizados, axudando aos usuarios a comprender o seu progreso e as áreas que deben mellorar.

Os certificados de lingua francesa son cualificacións oficiais que demostran a competencia en francés dunha persoa e están recoñecidos en todo o mundo. Inclúe exames como DELF/DALF, TEF, TCF e TEFAQ. Cada unha destas probas avalía diferentes niveis de competencia lingüística para os falantes de francés non nativos e actúa como unha proba recoñecida das competencias lingüísticas francesas para as institucións educativas e os empresarios.

Certificados de lingua francesa

DELF/DALF:

Un título oficial outorgado polo Ministerio de Educación francés, o Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) e o Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) abarcan catro habilidades lingüísticas, incluíndo falar e escoitar.

TEF:

Test d'Evaluation de Français (TEF) é unha ferramenta completa de avaliación da lingua que se utiliza para avaliar a competencia en francés dunha persoa. Esta proba céntrase principalmente na avaliación das habilidades de expresión escrita e oral dos candidatos.

TCF:

O Test de Connaissance du Français (TCF) tamén é unha proba oficial de competencia da lingua francesa que avalía principalmente as habilidades de lectura, escritura, expresión oral e audición dos usuarios.

TEFAQ:

Test d'Evaluation de Français adapté au Québec (TEFAQ) está especialmente deseñada para as persoas que queren emigrar a Quebec, unha provincia de lingua maioritaria francesa do Canadá. Esta proba céntrase principalmente na capacidade de escoitar e falar.