Franske språksertifikater

Students doing their language homework

TalkPal er en AI-generert språkopplæringsapp som kan hjelpe brukere med å forberede seg til disse engelskspråklige eksamenene. Med hovedfokus på å forbedre tale- og lytteferdigheter, gir TalkPal realistiske interaktive samtaler og uttaleøvelser. AI-karakteren tillater personlig tilbakemelding, og hjelper brukerne med å forstå deres fremgang og områder som kan forbedres.

Franske språksertifikater er offisielle kvalifikasjoner som viser en persons ferdigheter i fransk, og de er anerkjent over hele verden. Det inkluderer undersøkelser som DELF/DALF, TEF, TCF og TEFAQ. Hver av disse testene evaluerer ulike nivåer av språkkompetanse for andre som ikke har fransk som morsmål og fungerer som et anerkjent bevis på franskspråklige ferdigheter til utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere.

Franske språksertifikater

DELF/DALF:

En offisiell kvalifikasjon tildelt av det franske utdanningsdepartementet, Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) og Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) dekker fire språkferdigheter, inkludert å snakke og lytte.

TEF:

Test d'Evaluation de Français (TEF) er et omfattende språkvurderingsverktøy som brukes til å vurdere en persons ferdigheter i fransk. Denne testen fokuserer hovedsakelig på å evaluere skrive- og taleferdighetene til kandidatene.

TCF:

Test de Connaissance du Français (TCF) er også en offisiell fransk språktest som hovedsakelig evaluerer brukernes lese-, skrive-, snakke- og lytteferdigheter.

TEFAQ:

Test d'Evaluation de Français adapté au Québec (TEFAQ) er spesielt utviklet for folk som ønsker å migrere til Quebec, en fransktalende provins i Canada. Denne testen fokuserer hovedsakelig på lytte- og taleferdigheter.