Present Participle Harjoituksia ranskan kielioppia varten

Ranskan kieliopissa preesenspartitiivi on tärkeä tekijä, joka auttaa monimutkaisten lauseiden ja verbien taivutusten muodostamisessa. Se muodostetaan ottamalla preesens-verbin ”nous”-muoto, jättämällä pois ”-ons”-pääte ja lisäämällä ”-ant”. Nykyisen partitiivia käytetään eri tavoin, esimerkiksi ilmaisemaan pääverbin kanssa samanaikaista toimintaa, kuvaamaan syytä tai tilaa tai muodostamaan yhdistettyjä aikamuotoja. Tässä harjoituksessa keskitymme luomaan lauseita, jotka testaavat tietämystäsi ranskan kielen preesenspartitiivista. Muista, että harjoitus tekee mestarin, joten sukelletaan näihin harjoituksiin ja parannetaan ranskan kielioppitaitojasi!

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.