Certifikáty z nemeckého jazyka

happy students learning about grammar theories

TalkPal je aplikácia na výučbu jazykov generovaná umelou inteligenciou, ktorá môže používateľom pomôcť pripraviť sa na tieto skúšky z anglického jazyka. S primárnym zameraním na zlepšenie hovorenia a počúvania, TalkPal poskytuje realistické interaktívne konverzácie a nácvik výslovnosti. Jeho povaha AI umožňuje personalizovanú spätnú väzbu, ktorá pomáha používateľom pochopiť ich pokrok a oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť.

Znalosť nemeckého jazyka sa často hodnotí viacerými skúškami ako TestDaF, Goethe-Zertifikat, DSH, ÖSD a telc. Tieto skúšky poskytujú hodnotenie schopností nehovorcu v nemeckom jazyku a sú všeobecne uznávané ako formálne osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Každý test má špecifické vlastnosti, ktoré ho odlišujú od ostatných z hľadiska úrovne jazykových znalostí, použitia aplikácií a bodovacieho systému.

Certifikáty z nemeckého jazyka

TestDaF:

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): Ide o štandardizovaný test určený pre zahraničných študentov nemčiny, ktorí plánujú študovať alebo vykonávať výskum v Nemecku. Skúška testuje znalosť kandidáta vo všetkých štyroch aspektoch jazykového vzdelávania - čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie.

Goethe-Zertifikat:

Goethe-Zertifikat je celosvetovo uznávaný, test Goethe-Zertifikat má niekoľko rôznych úrovní, ktoré zodpovedajú úrovni odbornej spôsobilosti rôznych študentov. Ďalej je rozdelený do šiestich modulov: A1 (začiatočník), A2, B1, B2, C1 a C2 (superior).

DSH:

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): Táto skúška je zameraná na tých, ktorí chcú študovať na nemeckej univerzite a potrebujú preukázať svoje jazykové znalosti. DSH sa zvyčajne ponúka prostredníctvom univerzít a známka je zvyčajne dosť vysoká.

ÖSD:

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch): Certifikát ÖSD poskytuje medzinárodne uznávaný doklad o znalosti nemeckého jazyka. S rôznymi skúškami, ktoré uspokoja rôzne úrovne znalostí, je obľúbenou voľbou medzi študentmi, ktorí sa snažia o široké pochopenie nemeckého jazyka.

TELC:

telc (Európske jazykové certifikáty): Toto je ďalší medzinárodný štandardizovaný systém skúmania jazykových znalostí. telc ponúka certifikácie pre všetky úrovne, od A1 po C2. Dôraz sa kladie na každodenný život a scenáre na pracovisku, vďaka čomu je certifikát obzvlášť užitočný pre tých, ktorí hľadajú zamestnanie v nemecky hovoriacich krajinách.