Certyfikaty z języka niemieckiego

happy students learning about grammar theories

TalkPal to aplikacja do nauki języków generowana przez sztuczną inteligencję, która może pomóc użytkownikom przygotować się do egzaminów z języka angielskiego. Koncentrując się przede wszystkim na poprawie umiejętności mówienia i słuchania, TalkPal zapewnia realistyczne interaktywne rozmowy i ćwiczenie wymowy. Jego sztuczna inteligencja pozwala na spersonalizowane informacje zwrotne, pomagając użytkownikom zrozumieć ich postępy i obszary do poprawy.

Znajomość języka niemieckiego jest często oceniana za pomocą kilku egzaminów, takich jak TestDaF, Goethe-Zertifikat, DSH, ÖSD i telc. Egzaminy te zapewniają ocenę umiejętności obcokrajowca w języku niemieckim i są powszechnie uznawane za formalne certyfikaty biegłości. Każdy test ma specyficzne cechy, które odróżniają go od innych pod względem poziomu biegłości językowej, korzystania z aplikacji i systemu punktacji.

Certyfikaty z języka niemieckiego

TestDaF:

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): Jest to standaryzowany test przeznaczony dla obcokrajowców uczących się języka niemieckiego, którzy planują studiować lub prowadzić badania w Niemczech. Egzamin sprawdza biegłość kandydata we wszystkich czterech aspektach nauki języka - czytaniu, pisaniu, słuchaniu i mówieniu.

Goethe-Zertifikat:

Goethe-Zertifikat jest uznawany na całym świecie, test Goethe-Zertifikat ma kilka różnych poziomów, aby dopasować się do poziomu zaawansowania różnych uczniów. Jest dalej podzielony na sześć modułów: A1 (początkujący), A2, B1, B2, C1 i C2 (zaawansowany).

DSH:

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, które chcą studiować na niemieckim uniwersytecie i muszą wykazać się znajomością języka. DSH jest zazwyczaj oferowany przez uniwersytety, a próg zaliczenia jest zwykle dość wysoki.

ÖSD:

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch): Certyfikat ÖSD stanowi uznawany na całym świecie dowód znajomości języka niemieckiego. Dzięki różnym egzaminom dostosowanym do różnych poziomów zaawansowania, jest to popularny wybór wśród osób uczących się dążących do szerokiego zrozumienia języka niemieckiego.

telc:

telc (Europejskie Certyfikaty Językowe): Jest to kolejny międzynarodowy ustandaryzowany system badania biegłości językowej. telc oferuje certyfikaty na wszystkich poziomach, od A1 do C2. Koncentruje się na życiu codziennym i scenariuszach w miejscu pracy, dzięki czemu certyfikat jest szczególnie przydatny dla osób poszukujących pracy w krajach niemieckojęzycznych.