Certifikáty z německého jazyka

happy students learning about grammar theories

TalkPal je aplikace pro výuku jazyků generovaná umělou inteligencí, která může uživatelům pomoci připravit se na tyto zkoušky z anglického jazyka. S primárním zaměřením na zlepšení mluvních a poslechových dovedností poskytuje TalkPal realistické interaktivní konverzace a procvičování výslovnosti. Jeho povaha umělé inteligence umožňuje personalizovanou zpětnou vazbu, která uživatelům pomáhá pochopit jejich pokrok a oblasti, které je třeba zlepšit.

Znalost německého jazyka se často posuzuje několika zkouškami, jako jsou TestDaF, Goethe-Zertifikat, DSH, ÖSD a telc. Tyto zkoušky poskytují hodnocení schopností nerodilého mluvčího v německém jazyce a jsou široce uznávány jako formální osvědčení o odbornosti. Každý test má specifické vlastnosti, které jej odlišují od ostatních, pokud jde o úroveň jazykových znalostí, použití aplikace a systém bodování.

Certifikáty z německého jazyka

TestDaF:

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache): Jedná se o standardizovaný test určený pro zahraniční studenty němčiny, kteří plánují studovat nebo provádět výzkum v Německu. Zkouška prověřuje znalosti uchazeče ve všech čtyřech aspektech výuky jazyků - čtení, psaní, poslech a mluvení.

Goethe-Zertifikat:

Goethe-Zertifikat je celosvětově uznávaný, Goethe-Zertifikat test má několik různých úrovní, aby vyhovoval úrovni znalostí různých studentů. Dále se dělí na šest modulů: A1 (začátečníci), A2, B1, B2, C1 a C2 (nadstandardní).

DSH:

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang): Tato zkouška je určena pro ty, kteří chtějí studovat na německé univerzitě a potřebují prokázat své jazykové znalosti. DSH je obvykle nabízen prostřednictvím univerzit a úspěšnost je obvykle poměrně vysoká.

ÖSD:

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch): Certifikát ÖSD je mezinárodně uznávaným dokladem o znalosti německého jazyka. Díky různým zkouškám, které uspokojí různé úrovně znalostí, je oblíbenou volbou mezi studenty, kteří usilují o široké porozumění německému jazyku.

TELC:

telc (Evropské jazykové certifikáty): Jedná se o další mezinárodní standardizovaný systém zkoušení jazykových znalostí. telc nabízí certifikace pro všechny úrovně, od A1 do C2. Důraz je kladen na každodenní život a scénáře na pracovišti, díky čemuž je certifikát užitečný zejména pro ty, kteří hledají zaměstnání v německy mluvících zemích.