Reported Speech in Engelse grammatica

Inleiding

Reported Speech, ook wel indirecte rede genoemd, is een belangrijke grammaticale constructie in de Engelse taal. Het wordt gebruikt om iemand anders’ woorden, gedachten of gevoelens weer te geven zonder deze letterlijk te citeren. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het concept van Reported Speech en de verschillende regels en veranderingen die ermee gepaard gaan in de Engelse grammatica.

Wat is Reported Speech?

Reported Speech verwijst naar het herhalen of rapporteren van wat iemand anders heeft gezegd. Het is een veelvoorkomend aspect van communicatie, omdat we vaak verslag uitbrengen van gesprekken, verklaringen of meningen van andere mensen. Hierin verschillend van directe rede, waarbij de woorden van de spreker letterlijk worden geciteerd.

Bijvoorbeeld:
Directe rede: “I love chocolate,” zei Anna.
Indirecte rede: Anna zei dat ze van chocolade houdt. (Anna said that she loved chocolate.)

Zoals we in dit voorbeeld kunnen zien, wordt in Reported Speech vaak een verandering in de tijd, de persoon, de plaats of andere aspecten van de oorspronkelijke uitspraak gemaakt. Deze veranderingen zijn belangrijk om de boodschap correct weer te geven zonder verwarring.

De regels voor het veranderen van Reported Speech

Om de Reported Speech correct weer te geven, zijn er een aantal regels die moeten worden gevolgd. Laten we deze regels eens nader bekijken:

1. Verandering van werkwoord
Het werkwoord dat de oorspronkelijke uitspraak introduceert, moet vaak worden gewijzigd in overeenstemming met de nieuwe persoon en tijd. Hier zijn enkele voorbeelden:

Directe rede: “I am tired,” zei John.
Indirecte rede: John said that he was tired.

Directe rede: “We will visit London,” zei Sarah.
Indirecte rede: Sarah said that they would visit London.

2. Verandering van voornaamwoorden
Voornaamwoorden moeten ook worden aangepast in de Reported Speech, zodat ze overeenkomen met de nieuwe persoon. Hier zijn enkele voorbeelden:

Directe rede: “She is going to the party,” zei Tom.
Indirecte rede: Tom said that she was going to the party.

Directe rede: “I have finished my homework,” zei Alice.
Indirecte rede: Alice said that she had finished her homework.

3. Verandering van tijd en plaats
Vaak moeten de tijd en plaats van de oorspronkelijke uitspraak worden aangepast in de Reported Speech. Hier zijn enkele voorbeelden:

Directe rede: “I saw him yesterday at the park,” zei Lisa.
Indirecte rede: Lisa said that she had seen him the day before at the park.

Directe rede: “We are going to the cinema tonight,” zei Mark.
Indirecte rede: Mark said that they were going to the cinema that night.

4. Verandering van bepaalde bijwoorden
Sommige bijwoorden moeten worden gewijzigd in de Reported Speech, afhankelijk van de context. Hier zijn enkele voorbeelden:

Directe rede: “He always eats breakfast,” zei Amy.
Indirecte rede: Amy said that he always ate breakfast.

Directe rede: “I never go to bed late,” zei Peter.
Indirecte rede: Peter said that he never went to bed late.

Voorbeelden van Reported Speech

Om Reported Speech beter te begrijpen, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Directe rede: “I am studying for the exam,” zei Tom.
Indirecte rede: Tom said that he was studying for the exam.

In dit voorbeeld zien we dat het werkwoord ‘am’ in de directe rede is veranderd in ‘was’ in de indirecte rede om overeen te komen met de nieuwe persoon en tijd.

Voorbeeld 2:
Directe rede: “We are going on vacation next week,” zei Emily.
Indirecte rede: Emily said that they were going on vacation the following week.

Hier is de term ‘next week’ uit de oorspronkelijke uitspraak veranderd in ’the following week’ in de Reported Speech om de juiste tijdsreferentie te behouden.

Voorbeeld 3:
Directe rede: “I love watching movies,” zei Alex.
Indirecte rede: Alex said that he loved watching movies.

In dit voorbeeld zien we geen veranderingen in de tijd of plaats, maar alleen een aanpassing van het persoonlijk voornaamwoord ‘I’ naar ‘he’ om overeen te komen met de nieuwe persoon.

Speciale gevallen in Reported Speech

Er zijn enkele speciale gevallen in Reported Speech waarbij extra aandacht nodig is. Laten we een paar van deze gevallen bekijken:

1. Vraagzinnen
Bij het rapporteren van vraagzinnen, moeten we de volgorde van het werkwoord en het onderwerp wijzigen. Bijvoorbeeld:

Directe rede: “Do you like ice cream?” vroeg Sarah.
Indirecte rede: Sarah asked if I liked ice cream.

Hier zien we dat de vraag “Do you like ice cream?” is veranderd in “Sarah asked if I liked ice cream.” De volgorde van het werkwoord ‘do’ en het onderwerp ‘you’ is veranderd.

2. Gebiedende zinnen
Gebiedende zinnen in de directe rede kunnen moeilijk te rapporteren zijn, omdat er geen directe vertaling is. In dergelijke gevallen gebruiken we vaak werkwoorden als ’tell’ of ‘order’ gevolgd door een persoonlijk voornaamwoord en een infinitief. Bijvoorbeeld:

Directe rede: “Shut the door!” beval de leraar.
Indirecte rede: The teacher told me to shut the door.

Hier hebben we de gebiedende zin “Shut the door!” veranderd in “The teacher told me to shut the door.” We gebruiken het werkwoord ’tell’ gevolgd door het persoonlijk voornaamwoord ‘me’ en de infinitief ’to shut’.

3. Uitroeptekens en vraagtekens
Uitroeptekens en vraagtekens in de directe rede worden vaak vervangen door een punt in de indirecte rede. Bijvoorbeeld:

Directe rede: “What a beautiful day!” zei Mary.
Indirecte rede: Mary said that it was such a beautiful day.

Hier zien we dat het uitroepteken in de directe rede is vervangen door een punt in de indirecte rede.

4. Herhaling van woorden
Als er woorden zijn die belangrijk zijn om te benadrukken in de oorspronkelijke uitspraak, kunnen deze worden herhaald in de Reported Speech met behulp van woorden als ’that’ of ‘if’. Bijvoorbeeld:

Directe rede: “I can’t believe it,” zei Anna.
Indirecte rede: Anna said that she couldn’t believe it.

Hier hebben we het woord ‘it’ herhaald in de Reported Speech om de betekenis en intentie van de oorspronkelijke uitspraak te behouden.

Conclusie

Reported Speech is een essentieel onderdeel van de Engelse grammatica en stelt ons in staat om de woorden, gedachten en gevoelens van andere mensen correct weer te geven zonder ze letterlijk te citeren. Door de regels en veranderingen die gepaard gaan met Reported Speech te begrijpen, kunnen we effectief communiceren en betrouwbaar verslag uitbrengen van gesprekken en uitspraken. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste wijzigingen in werkwoorden, voornaamwoorden, tijd en plaats om de boodschap correct over te brengen. Met de kennis van Reported Speech zijn we beter uitgerust om ons begrip van de Engelse taal te verbeteren en onze communicatievaardigheden te versterken.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.