Passive Voice in Engelse grammatica

Introductie
Het gebruik van de passieve stem is een belangrijk onderdeel van de Engelse grammatica. Het kan een uitdaging zijn om dit concept te begrijpen en correct toe te passen, vooral voor niet-moedertaalsprekers van het Engels. In dit artikel zullen we de passieve stem in de Engelse grammatica verkennen, inclusief de vorming ervan, wanneer het wordt gebruikt en enkele belangrijke aandachtspunten. Door een goed begrip van de passieve stem te krijgen, kun je je vaardigheden in het Engels verbeteren en effectiever communiceren in geschreven en gesproken taal.

Wat is de passieve stem?

De passieve stem is een grammaticale constructie waarbij het onderwerp van een zin de ontvanger is van de actie, in plaats van de doer van de actie. Het zinsdeel dat de actie uitvoert, komt meestal voor de werkwoordvorm “worden” of “zijn”. Bijvoorbeeld:

– Actieve stem: John schrijft de brief.
– Passieve stem: De brief wordt geschreven door John.

In de passieve stem is de focus van de zin verlegd van de persoon die de actie uitvoert (John) naar het object van de actie (de brief). Dit kan handig zijn in verschillende situaties, zoals wanneer de aandacht moet worden gevestigd op het object van de actie, wanneer de persoon die de actie uitvoert niet bekend of belangrijk is, of wanneer het belangrijkste punt van de zin de actie zelf is.

Hoe wordt de passieve stem gevormd?

De passieve stem wordt gevormd door het werkwoord “worden” of “zijn” te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. De vorming kan variëren, afhankelijk van de tijd, het werkwoord en andere grammaticale aspecten. Hier zijn enkele voorbeelden van de vorming van de passieve stem in verschillende tijden:

– Tegenwoordige tijd:
– Actieve stem: Ik schrijf een brief.
– Passieve stem: De brief wordt geschreven (door mij).

– Verleden tijd:
– Actieve stem: Hij repareerde de auto.
– Passieve stem: De auto werd gerepareerd (door hem).

– Tegenwoordig voltooide tijd:
– Actieve stem: Ze heeft het boek gelezen.
– Passieve stem: Het boek is gelezen (door haar).

– Toekomstige tijd:
– Actieve stem: We zullen de taart bakken.
– Passieve stem: De taart zal gebakken worden (door ons).

Het is belangrijk op te merken dat niet alle werkwoorden de passieve stem kunnen aannemen. Sommige werkwoorden hebben een transitive vorm nodig, wat betekent dat ze een direct object vereisen om actief te zijn. Bijvoorbeeld: “hij opent de deur” kan actief zijn, maar “de deur wordt geopend” kan passief zijn.

Wanneer wordt de passieve stem gebruikt?

De passieve stem wordt vaak gebruikt in de volgende situaties:

1. Wanneer het onderwerp van de handeling belangrijker is dan degene die de handeling uitvoert. Bijvoorbeeld:
– Het schilderij werd gemaakt door een bekende kunstenaar.
– De pizza wordt gebakken in een steenoven.

2. Wanneer de persoon die de handeling uitvoert niet bekend is of niet belangrijk is. Bijvoorbeeld:
– Het raam is gebroken.
– De artikelen worden verzonden vanuit ons magazijn.

3. Wanneer het belangrijkste punt van de zin de actie zelf is, in plaats van degene die de actie uitvoert. Bijvoorbeeld:
– Het nieuws werd over de hele wereld verspreid.
– De beslissing zal later genomen worden.

4. Wanneer er een algemene waarheid wordt uitgedrukt. Bijvoorbeeld:
– Computers worden gebruikt in moderne bedrijven.
– Groenten worden geteeld op deze boerderij.

Het gebruik van de passieve stem kan variëren afhankelijk van de context en de schrijfstijl. Het is belangrijk om te begrijpen wanneer het gepast is om de passieve stem te gebruiken en wanneer het beter is om de actieve stem te gebruiken voor een duidelijkere en actievere formulering.

Aandachtspunten bij het gebruik van de passieve stem

Bij het gebruik van de passieve stem zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om in gedachten te houden:

1. Identificeer het onderwerp en het object van de zin: Om de passieve stem correct te gebruiken, moet je het onderwerp en het object van de zin identificeren. Het onderwerp wordt het nieuwe onderwerp van de passieve zin en het object wordt het nieuwe onderwerp. Bijvoorbeeld: “De kat vangt de muis” in de passieve stem wordt “De muis wordt gevangen door de kat.”

2. Let op de juiste vorming van het voltooid deelwoord: Het voltooid deelwoord wordt gebruikt om de passieve stem te vormen. Het is belangrijk om de juiste vorm van het voltooid deelwoord te gebruiken, afhankelijk van het werkwoord en de tijd van de zin. Bijvoorbeeld: “Het boek wordt geschreven” in plaats van “Het boek wordt schreef.”

3. Wees voorzichtig met het gebruik van de passieve stem: Hoewel de passieve stem nuttig kan zijn in bepaalde situaties, is het belangrijk om niet te veel te vertrouwen op het gebruik ervan. Overmatig gebruik van de passieve stem kan leiden tot een onnodig omslachtige taal en kan de leesbaarheid van je teksten verminderen. Het is het beste om een evenwicht te vinden tussen de actieve en passieve vormen, afhankelijk van de context.

4. Pas op voor dubbel passieve constructies: Soms kan de passieve stem leiden tot dubbel passieve constructies, waarbij het onderwerp van de zin ook het onderwerp is van de passieve constructie. Hoewel dit grammaticaal correct kan zijn, kan het de zin complex en verwarrend maken. Bijvoorbeeld: “De brief wordt verwacht om te worden bezorgd.”

5. Wees bewust van de nadruk in de zin: De passieve stem verlegt de nadruk van degene die de actie uitvoert naar het object van de actie. Dit kan handig zijn in sommige gevallen, maar het is belangrijk om te overwegen welk deel van de zin je wilt benadrukken. Soms is de actieve stem beter geschikt om de gewenste nadruk te leggen.

De passieve stem is een belangrijk onderdeel van de Engelse grammatica en kan effectief worden gebruikt om de betekenis en structuur van zinnen te variëren. Door het begrijpen en juist toepassen van de passieve stem, kun je je Engelse taalvaardigheden verbeteren en effectiever communiceren in zowel geschreven als gesproken Engels.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.