Participles in Engelse grammatica

Participles in Engelse grammatica

Een van de belangrijkste aspecten van de Engelse grammatica zijn de werkwoordstijden, en een van de meest interessante werkwoordstijden zijn de participles. Participles worden gebruikt om verschillende acties of toestanden uit te drukken, en spelen een cruciale rol in het vormen van zinnen en betekenis in het Engels.

Wat zijn participles?

Een partiiel is een vorm van een werkwoord die wordt gebruikt om adjectieven of adverbiale zinnen te vormen. In het Engels zijn er twee soorten participles: de present participle en de past participle. De present participle wordt gevormd door het toevoegen van “-ing” aan de basisvorm van het werkwoord, terwijl de past participle vaak wordt gevormd door het toevoegen van “-ed”, “-d” of “-t” aan de basisvorm van het werkwoord, afhankelijk van de werkwoordstijd.

De present participle

De present participle wordt gebruikt om de voortdurende aspecten van een actie of toestand uit te drukken. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met het hulpwerkwoord “be” om de tegenwoordige tijd continue (continuous) uit te drukken. Bijvoorbeeld:

 • She is reading a book. (Ze is een boek aan het lezen.)
 • They are playing soccer. (Ze zijn aan het voetballen.)

De present participle kan ook worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord om een eigenschap of kenmerk van een zelfstandig naamwoord te beschrijven. Bijvoorbeeld:

 • The falling leaves are beautiful. (De vallende bladeren zijn mooi.)
 • I saw a smiling child. (Ik zag een glimlachend kind.)

De past participle

De past participle wordt gebruikt om de voltooide aspecten van een actie of toestand uit te drukken. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met hulpwerkwoorden zoals “have” of “had” om de voltooide tijd (perfect) uit te drukken. Bijvoorbeeld:

 • He has finished his homework. (Hij heeft zijn huiswerk afgerond.)
 • They had written a letter before the meeting. (Ze hadden een brief geschreven voor de vergadering.)

De past participle wordt ook gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord om de toestand of voorwaarde van een zelfstandig naamwoord te beschrijven. Bijvoorbeeld:

 • The broken vase needs to be replaced. (De gebroken vaas moet vervangen worden.)
 • We saw a damaged car on the side of the road. (We zagen een beschadigde auto aan de kant van de weg.)

Het gebruik van participles

Participles worden niet alleen gebruikt om acties of toestanden uit te drukken, maar ze spelen ook een rol in verschillende grammaticale constructies in het Engels.

Als bijvoeglijk naamwoord

Participles kunnen worden gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden om een eigenschap of toestand van een zelfstandig naamwoord te beschrijven. Bijvoorbeeld:

 • The burning candle filled the room with a sweet scent. (De brandende kaars vulde de kamer met een zoete geur.)
 • We saw a fallen tree blocking the road. (We zagen een omgevallen boom die de weg blokkeerde.)

Om oorzakelijke of reden zinnen te vormen

Participles kunnen worden gebruikt om oorzakelijke of reden zinnen te vormen. In dit geval worden de participles vaak ingeleid door een voorzetsel zoals “because of” of “due to”. Bijvoorbeeld:

 • He couldn’t come to the party because of a broken leg. (Hij kon niet naar het feest komen vanwege een gebroken been.)
 • The flight was delayed due to bad weather. (De vlucht werd vertraagd vanwege slecht weer.)

Als onderdeel van de causatieve constructie

Participles kunnen ook deel uitmaken van de causatieve constructie, waarbij het werkwoord wordt gebruikt om aan te geven dat iemand anders de actie heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

 • I had my car fixed by a mechanic. (Ik heb mijn auto laten repareren door een monteur.)
 • We had our house cleaned before the guests arrived. (We hebben ons huis laten schoonmaken voordat de gasten arriveerden.)

Onregelmatige participles

Hoewel de meeste werkwoorden de reguliere regels voor het vormen van participles volgen, zijn er enkele werkwoorden met onregelmatige participles. Deze moeten apart worden geleerd, omdat ze niet volgens de standaardregels volgen. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van werkwoorden met onregelmatige participles zijn:

 • Go – gone
 • Bring – brought
 • Break – broken
 • Buy – bought
 • Think – thought

Conclusie

Participles spelen een essentiële rol in de Engelse grammatica. Ze worden gebruikt om verschillende aspecten van een actie of toestand uit te drukken, en vormen een integraal onderdeel van zinnen en betekenis in het Engels. Door het begrijpen en correct gebruiken van participles, kun je je Engelse taalvaardigheid verbeteren en effectievere communicatie bereiken.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.