Future Simple (going to) in Engelse grammatica

Inleiding

In de Engelse grammatica zijn er verschillende manieren om de toekomstige tijd uit te drukken. Een van deze manieren is het gebruik van de toekomstige eenvoud (future simple) met behulp van “going to”. Het “going to”-gebaar wordt veelvuldig gebruikt om plannen, voorspellingen en intenties uit te drukken. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van “going to” in het Engels bespreken, inclusief de grammaticale structuur, de vorming van de zin, het gebruik en enkele voorbeelden om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze vorm van toekomstige tijd.

Grammaticale structuur van “going to”

De grammaticale structuur van “going to” in de toekomstige eenvoud is vrij eenvoudig. Het bestaat uit het hulpwerkwoord “be” in de tegenwoordige tijd gevolgd door het woord “going to” en het hoofdwerkwoord in de basisvorm.

De volgende tabel toont de verschillende vormen van “going to” in de toekomstige eenvoud:

Onderwerp Vorm Voorbeeldzin
Eerste persoon enkelvoud am + going to I am going to study tonight. (Ik ga vanavond studeren.)
Tweede persoon enkelvoud are + going to You are going to visit your friends tomorrow. (Jij gaat morgen je vrienden bezoeken.)
Derde persoon enkelvoud is + going to He is going to buy a new car next month. (Hij gaat volgende maand een nieuwe auto kopen.)
Eerste persoon meervoud are + going to We are going to have dinner together. (Wij gaan samen dineren.)
Tweede persoon meervoud are + going to You are going to travel abroad next year. (Jullie gaan volgend jaar naar het buitenland reizen.)
Derde persoon meervoud are + going to They are going to start a new business. (Zij gaan een nieuw bedrijf starten.)

Vorming van de zin met “going to”

Om een zin te vormen met “going to” in de toekomstige eenvoud, moet je eerst het juiste hulpwerkwoord “be” gebruiken, afhankelijk van het onderwerp van de zin. Vervolgens voeg je het woord “going to” toe en het hoofdwerkwoord in de basisvorm.

Hier zijn enkele voorbeelden van het vormen van zinnen met “going to”:

  • I am going to visit my grandparents next weekend. (Ik ga mijn grootouders volgend weekend bezoeken.)
  • She is going to study for her exams. (Zij gaat studeren voor haar examens.)
  • We are going to have a party on Friday. (Wij gaan vrijdag een feestje houden.)

Zoals je kunt zien, verandert het hoofdwerkwoord niet van vorm en blijft het in de basisvorm ongeacht het onderwerp van de zin.

Gebruik van “going to”

Het gebruik van “going to” in de toekomstige eenvoud heeft verschillende toepassingen.

1. Plannen

“Going to” wordt vaak gebruikt om plannen of intenties uit te drukken die al van tevoren zijn bedacht of besloten. Het geeft aan dat de spreker al een plan heeft gemaakt om iets in de toekomst te doen.

Voorbeeldzinnen:

I am going to visit Paris next summer. (Ik ga volgende zomer Parijs bezoeken.)

They are going to buy a new house. (Zij gaan een nieuw huis kopen.)

We are going to have a picnic in the park. (Wij gaan picknicken in het park.)

2. Voorspellingen

“Going to” wordt ook gebruikt om voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen op basis van huidige aanwijzingen of waarnemingen. Het suggereert dat er al tekenen zijn dat iets in de nabije toekomst zal gebeuren.

Voorbeeldzinnen:

Look at those dark clouds! It’s going to rain. (Kijk naar die donkere wolken! Het gaat regenen.)

The traffic is so heavy. We are going to be late for the meeting. (Het verkeer is zo druk. We gaan te laat komen voor de vergadering.)

She is coughing a lot. I think she is going to get sick. (Ze hoest veel. Ik denk dat ze ziek gaat worden.)

3. Spontane beslissingen

“Going to” kan ook worden gebruikt om spontane beslissingen uit te drukken die direct worden genomen en onmiddellijke actie vereisen.

Voorbeeldzinnen:

I forgot my lunch at home. I am going to buy something from the cafeteria. (Ik ben mijn lunch vergeten. Ik ga iets kopen in de cafetaria.)

The phone is ringing. I am going to answer it. (De telefoon gaat. Ik ga hem opnemen.)

It’s getting so late. They are going to cancel the event. (Het wordt al zo laat. Ze gaan het evenement cancellen.)

Voorbeelden van “going to”

Hier zijn enkele extra voorbeelden van zinnen met “going to” in de toekomstige eenvoud:

I am going to learn how to play the guitar. (Ik ga leren hoe ik gitaar moet spelen.)

He is going to start his own business. (Hij gaat zijn eigen bedrijf starten.)

They are going to travel around the world. (Zij gaan de wereld rondreizen.)

We’re going to have a baby next year. (Wij krijgen volgend jaar een baby.)

Are you going to attend the conference? (Ga je naar de conferentie?)

The team is going to win the championship. (Het team gaat het kampioenschap winnen.)

I have a feeling it’s going to be a great day. (Ik heb het gevoel dat het een geweldige dag gaat worden.)

Conclusie

Het gebruik van “going to” in de toekomstige eenvoud is een belangrijk onderdeel van de Engelse grammatica. Het stelt ons in staat om plannen, voorspellingen en spontane beslissingen uit te drukken. Het vormen van zinnen met “going to” is eenvoudig en vereist het juiste gebruik van het hulpwerkwoord “be” gevolgd door “going to” en het hoofdwerkwoord in de basisvorm. Door te oefenen met voorbeeldzinnen en het begrijpen van de context waarin “going to” wordt gebruikt, kunnen we ons vertrouwen vergroten in het correct gebruik van deze vorm van toekomstige tijd. Dus of je nu plannen maakt, voorspellingen doet of een spontane beslissing neemt, “going to” is een nuttig hulpmiddel om je gedachten over de toekomst in het Engels uit te drukken.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.