Future Perfect Progressive in Engelse grammatica

Inleiding

In het Engels zijn er verschillende tijden om de grammaticale structuur van een zin uit te drukken. Een van die tijden is de Future Perfect Progressive, ook bekend als de Future Perfect Continuous. Deze tijd wordt gebruikt om acties in de toekomst te beschrijven die op een bepaald moment in het verleden beginnen en doorgaan tot in de toekomst. Hoewel het een van de minder vaak gebruikte tijden is, kan het toch nuttig zijn om te leren hoe het te gebruiken en in welke situaties het toegepast kan worden.

Wat is de Future Perfect Progressive?

De Future Perfect Progressive wordt gevormd door “will have been” te combineren met het werkwoord in de progressieve vorm met behulp van “-ing”. Deze tijd geeft aan dat een actie in de toekomst op een bepaald moment in het verleden begon en nog steeds voortduurt of net is afgelopen op het moment van spreken. Het wordt gebruikt om de duur van een actie te benadrukken en de relatie tussen het verleden, heden en de toekomst aan te geven.

Hoe vorm je de Future Perfect Progressive?

Om de Future Perfect Progressive te vormen, volgen we deze structuur:

Subject + will have been + werkwoord + -ing

Hier zijn een paar voorbeelden:

– I will have been studying English for five years by the end of this month. (Ik zal vijf jaar Engels gestudeerd hebben tegen het einde van deze maand.)

– They will have been working on this project all day tomorrow. (Zij zullen morgen de hele dag aan dit project gewerkt hebben.)

– She will have been living in London for six months next week. (Zij zal volgende week zes maanden in Londen gewoond hebben.)

– We will have been traveling for ten hours by the time we reach our destination. (Wij zullen tien uur gereisd hebben op het moment dat we onze bestemming bereiken.)

Wanneer gebruiken we de Future Perfect Progressive?

We gebruiken de Future Perfect Progressive wanneer we willen benadrukken dat een actie in de toekomst begint op een bepaald moment in het verleden en doorgaat tot in de toekomst. Hier zijn een paar situaties waarin we deze tijd kunnen gebruiken:

1. Acties in de toekomst die beginnen en doorgaan tot een bepaald moment in de toekomst:

– She will have been waiting for the bus for an hour by the time it arrives. (Zij zal een uur gewacht hebben op de bus op het moment dat deze arriveert.)

– They will have been living in the same house for ten years when they decide to move. (Zij zullen tien jaar in hetzelfde huis gewoond hebben wanneer zij besluiten te verhuizen.)

2. Voorspellingen over de duur van een actie in de toekomst:

– I will have been working on this project for two months by the deadline. (Ik zal twee maanden aan dit project gewerkt hebben tegen de deadline.)

– He will have been playing the piano for five years by the time of the concert. (Hij zal vijf jaar piano gespeeld hebben op het moment van het concert.)

3. Acties die eindigen in de nabije toekomst:

– We will have been driving for three hours soon. (Wij zullen binnenkort drie uur gereden hebben.)

– She will have been studying for the exam all night tomorrow. (Zij zal morgen de hele nacht gestudeerd hebben voor het examen.)

Signaalwoorden voor de Future Perfect Progressive

Er zijn een aantal signaalwoorden die kunnen wijzen op het gebruik van de Future Perfect Progressive. Hier zijn enkele veelvoorkomende signaalwoorden:

– By (tegen): I will have been working on this report by tomorrow. (Ik zal tegen morgen aan dit verslag gewerkt hebben.)

– For (gedurende): They will have been vacationing in Hawaii for two weeks. (Zij zullen twee weken aan het vakantievieren zijn in Hawaii.)

– By the time (tegen de tijd): She will have been practicing yoga for three years by the time she becomes an instructor. (Zij zal drie jaar yoga beoefend hebben tegen de tijd dat zij instructeur wordt.)

– Soon (binnenkort): We will have been waiting for the train soon. (Wij zullen binnenkort op de trein aan het wachten zijn.)

– All day/night/week, etc. (de hele dag/nacht/week, enz.): He will have been fishing all day when he catches his first fish. (Hij zal de hele dag aan het vissen zijn geweest wanneer hij zijn eerste vis vangt.)

Samenvatting

De Future Perfect Progressive wordt gebruikt om acties in de toekomst te beschrijven die op een bepaald moment in het verleden begonnen zijn en doorgaan tot in de toekomst. Het wordt gevormd door “will have been” te combineren met het werkwoord in de progressieve vorm met behulp van “-ing”. Deze tijd wordt vaak gebruikt om de duur van een actie te benadrukken en voorspellingen te doen over de toekomst. Het is belangrijk om de juiste signaalwoorden te herkennen die wijzen op het gebruik van de Future Perfect Progressive. Door deze tijd te begrijpen en te oefenen, kun je je taalvaardigheid in het Engels verder ontwikkelen en je communicatievaardigheden uitbreiden. Veel succes!

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.