Questions indirectes Ranskan kieliopin harjoitukset

Kun opiskelemme ranskan kieltä, on tärkeää osata muodostaa kysymyksiä oikeaoppisesti. Tässä harjoituksessa keskitymme erityisesti epäsuoriin kysymyksiin, jotka ovat keskeinen osa ranskan kieliopillista rakennetta. Epäsuorat kysymykset ovat hyödyllisiä, kun haluamme kertoa toiselle, mitä joku on kysynyt tai kun haluamme kohteliaammin pyytää tietoa. Esimerkiksi suoran kysymyksen ”Où habites-tu?” (Missä asut?) sijaan voimme käyttää epäsuoraa kysymystä ”Je me demande où tu habites.” (Mietin, missä asut.) Ranskalaisessa kieliopissa epäsuoriin kysymyksiin liittyvät rakenteet ovat monipuoliset ja niiden hallinta vie viestintätaitosi uudelle tasolle.

Tämän artikkelin harjoitukset on suunniteltu auttamaan sinua harjoittelemaan epäsuoria kysymyksiä ranskan kielessä. Selvitä oikeat täydennykset lauseisiin ja vahvista näin ymmärrystäsi tästä kieliopillisesta aiheesta. Käytä annettuja sanoja vihjeinä, kun täytät tyhjät kohdat. Muista, että ymmärryksen lisääntyessä myös kykysi käyttää kieltä sujuvasti kasvaa. Onnea harjoituksiin!

Harjoitus 1: Etsi oikea verbin muoto

Je veux savoir *quand* (milloin) il arrive.

Dis-moi *si* (jos) elle veut venir avec nous.

Il m’a demandé *où* (missä) j’avais mis les clés.

Elle ne sait pas *comment* (miten) utiliser cet appareil.

On a oublié de lui demander *pourquoi* (miksi) il était en retard.

Je me demande *qui* (kuka) a gagné le match.

Savez-vous *à quelle heure* (monelta) le magasin ferme ?

Ils se demandent *combien* (kuinka paljon) ça va coûter.

Peux-tu me dire *de quelle couleur* (minkä värinen) est sa voiture ?

Elle veut savoir *combien de temps* (kuinka kauan) dure le film.

Demain, je lui demanderai *à quoi* (mihin) ils pensent.

Il n’est pas sûr *quelle* (mikä) décision prendre.

Tu peux me dire *lequel* (mikä) de ces livres tu préfères ?

J’ignore *où* (minne) ils sont allés après le dîner.

Il a oublié de me dire *à quelle vitesse* (kuinka nopeasti) il fallait rouler.

Harjoitus 2: Valitse oikea kysyvä pronomini

Il faut trouver à *qui* (kenelle) appartient ce sac.

Peux-tu me dire *quels* (mitkä) sont tes plans pour ce week-end ?

Nous ne savons pas *quelle* (mikä) heure il va arriver.

Vous devez décider *duquel* (kumman) vous avez plus besoin.

Elle m’a raconté *comment* (miten) elle avait rencontré son mari.

Je me demande *pourquoi* (miksi) le ciel est bleu.

J’aimerais savoir *combien* (kuinka monta) de personnes viendront à la fête.

Il nous faudra déterminer *où* (missä) nous nous rencontrerons.

Demain, je demanderai *à qui* (kuka) tu as parlé au téléphone.

Il ne sait pas *à quelle heure* (monelta) le train part.

Le professeur m’a demandé *de quelle nationalité* (mikä kansallisuus) je suis.

Peux-tu demander *quand* (milloin) ils comptent revenir ?

Elle se demande *lequel* (kumpi) de ces gâteaux est le plus délicieux.

Est-ce que tu sais *comment* (miten) on fait pour changer une roue ?

On ne sait jamais *quelle* (mikä) sera la météo demain.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.