Comparative/Superlative Englannin kieliopin harjoitukset

Vertailumuotojen ja ylittävien muotojen käyttö englannin kielessä voi tuottaa haasteita oppijoille. Vertailumuodot (comparatives) ja ylittävät muodot (superlatives) ovat tapoja vertailla asioita ja ominaisuuksia, ja niiden oikeaoppinen käyttö on tärkeä taito sujuvan englannin kielen hallinnassa. Näillä harjoituksilla voit treenata vertailumuotojen (adjective/adverb comparative form) ja ylittävien muotojen (adjective/adverb superlative form) muodostamista ja käyttöä englannin kielessä.

Tämän artikkelin englannin kieliopin harjoitusten avulla saat harjoitella vertailumuotojen ja ylittävien muotojen käyttöä lauseissa. Harjoitukset on suunnattu suomenkielisille opiskelijoille, ja ne auttavat vahvistamaan kielitaitoa vertaillessa ihmisiä, esineitä ja ilmiöitä. Kukin lause sisältää tyhjän kohdan, jossa sinun tulee täydentää puuttuva vertailu- tai ylittävä muoto annetun sanan perusteella.

Harjoitus 1: Vertailumuodot (Comparatives)

My brother is *taller* (tall) than me.

This test is *easier* (easy) than the last one we took.

Could you speak a *little* (little) more quietly? My head hurts.

I think cats are *more intelligent* (intelligent) than dogs.

Sally works *harder* (hard) than Susan.

It’s *colder* (cold) today than it was yesterday.

Iron is *more useful* (useful) than gold for everyday objects.

He arrived *later* (late) than everyone else.

Your job is *less stressful* (stressful) than mine.

The blue shirt is *nicer* (nice) than the red one.

Cheese is *more expensive* (expensive) in this store than in the supermarket.

This book is *less interesting* (interesting) than the one I read last week.

She can run *faster* (fast) than me, but I can swim better.

The instructions were *less clear* (clear) than I expected.

Watching movies at home is *more relaxing* (relaxing) than going to the cinema.

Harjoitus 2: Ylittävät muodot (Superlatives)

She is the *smartest* (smart) person in the room.

Mount Everest is the *highest* (high) mountain in the world.

This is the *most difficult* (difficult) exam I’ve ever taken.

That was the *worst* (bad) meal I have ever had.

This is the *most beautiful* (beautiful) painting in the gallery.

He ran the *fastest* (fast) in his team.

That movie was the *least interesting* (interesting) one I’ve seen this year.

She sings the *best* (good) out of all of us.

This hotel is the *least expensive* (expensive) option we have.

My sister is the *tallest* (tall) in our family.

This smartphone has the *longest battery life* (long) among all the models available.

That is the *strangest* (strange) story I have ever heard.

Out of all the seasons, I find winter to be the *most depressing* (depressing).

This suitcase is the *lightest* (light) one, making it easier to carry.

He is the *most generous* (generous) person I know.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.