Articles Englannin kieliopin harjoitukset

Artikkelit ovat tärkeä osa englannin kielioppia ja niiden oikea käyttö voi joskus olla haasteellista oppijoille. Tässä harjoituksessa keskitymme englannin kielen määräisiin ja määräämättömiin artikkeleihin, jotka ovat ’the’, ’a’, ja ’an’. Harjoitusten tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä artikkelien käytöstä erilaisissa yhteyksissä, ja ne soveltuvat kaiken tasoisille opiskelijoille perusteiden kertaamisesta edistyneemmän tason kielioppivivahteiden hiomiseen.

Jokaisen lauseen yhteydessä annetaan vihjesana, joka helpottaa oikean artikkelin valintaa. Vihjesana antaa kontekstin tai viitteen siitä, miksi tiettyä artikkelia tulee käyttää. Jokainen lause on rakennettu siten, että sen täydentäminen oikealla artikkelilla harjoittaa sekä muistia että kieliopin soveltamista. Onnea harjoituksiin!

Harjoitus 1: Määräiset ja määräämättömät artikkelit

I saw *an* (vowel) elephant at the zoo today.

She wants to be *a* (indefinite) doctor when she grows up.

Can you pass me *the* (specific) salt, please?

They live in *an* (vowel) old house near the park.

*The* (only one) sun is very bright today.

He is looking for *a* (singular) job.

She brought *the* (specific) book that I needed.

Could you give me *a* (indefinite) hand with this?

Jenny plays *the* (specific) piano beautifully.

They’re going to climb *a* (indefinite) mountain tomorrow.

She is *the* (specific) best singer in our class.

It’s not just *a* (any) book; it’s the book I’ve been searching for!

This is *an* (vowel) interesting concept.

She made *a* (indefinite) very important decision.

Please close *the* (specific) door behind you.

Harjoitus 2: Artikkelien käyttö erityistilanteissa

He was named after *the* (specific) famous actor.

*The* (specific) Amazon is the largest river by discharge volume of water.

She gave me *a* (one among many) gift for my birthday.

When you finish reading *the* (specific) magazine, can you put it back?

Many people believe that *the* (specific) richer you are, the happier you become.

*The* (specific) Earth revolves around the Sun.

You should take *an* (vowel) umbrella in case it rains.

I need to find *a* (indefinite) better way to do this.

She is interested in studying *the* (specific) sciences at university.

He’s such *a* (singular) funny guy; he always makes me laugh.

Do you remember *the* (specific) time when we went to the beach at night?

They need to hire *an* (vowel) architect for the new project.

Can you hear *the* (specific) music coming from upstairs?

Sometimes, just *a* (indefinite) small change can make a big difference.

She found *the* (specific) phone that she lost last week.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.