Simple Present Englannin kielioppina

Yksinkertainen nykyhetken muoto Englannin kieliopissa

Englannin kielioppi voi joskus tuntua monimutkaiselta ja vaikealta hallita, mutta yksi perusasioista, joka on hyvä oppia, on yksinkertainen nykyhetken muoto eli Simple Present. Simple Present on aika, jota käytetään puhuttaessa pysyvistä faktoista, tottumuksista, toiveista ja ajatuksista sekä yleisistä totuuksista. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten Simple Present muodostetaan suomen kielellä, sen käyttöä ja joitakin esimerkkejä.

Simple Presentin muodostaminen

Simple Presentin muodostaminen on melko yksinkertaista. Verbien ensimmäisessä persoonassa (eli I-muodossa) käytämme verbistä perusmuotoa, ilman taivutusta tai apuverbejä. Kolmannessa persoonassa taivutamme verbin pääteellä -s tai -es. Negatiivisessa muodossa käytämme apuverbiä do/does ja verbin perusmuotoa. Kysymysmuodossa apuverbi tulee lauseen alkuun.

Tässä muutamia esimerkkejä Simple Presentin eri muodoista:

Positiivinen muoto:
I play football. (Pelaan jalkapalloa.)
She loves to read. (Hän rakastaa lukemista.)

Kolmas persoonaa koskeva erityismuoto:
He eats an apple. (Hän syö omenan.)
She goes to school. (Hän menee kouluun.)

Negatiivinen muoto:
I do not drink coffee. (En juo kahvia.)
She does not like dogs. (Hän ei pidä koirista.)

Kysymysmuoto:
Do you speak English? (Puhutko englantia?)
Does he play the guitar? (Soittaako hän kitaraa?)

Simple Presentin käyttö

Simple Presentia käytetään useissa eri tilanteissa. Tässä joitakin yleisimpiä käyttötapoja:

Pysyvät faktat: Simple Presentilla ilmaistaan asioita, jotka ovat totta nyt ja pysyvästi. Esimerkiksi: The sun rises in the east. (Aurinko nousee idästä.)

Tottumukset: Simple Presentia käytetään myös ilmaisemaan toistuvia tapoja tai rutiineja. Esimerkiksi: I brush my teeth twice a day. (Harjaan hampaani kahdesti päivässä.)

Yleiset totuudet: Simple Presentilla voidaan ilmaista yleisiä totuuksia tai yleispäteviä lauseita. Esimerkiksi: Water boils at 100 degrees Celsius. (Vesi kiehuu 100 asteessa.)

Ajatukset, mielipiteet ja tunteet: Simple Presentilla voi ilmaista myös ajatuksia, mielipiteitä ja tunteita. Esimerkiksi: I think she is beautiful. (Mielestäni hän on kaunis.)

Aikataulut ja aikataulutetut tapahtumat: Simple Presentia voidaan käyttää myös tulevaisuuden aikataulutukseen tai tapahtumien järjestämiseen. Esimerkiksi: The train departs at 8 AM. (Juna lähtee klo 8.)

Esimerkkejä Simple Presentin käytöstä

Näillä esimerkeillä saamme syvemmän käsityksen siitä, miten Simple Presentia käytetään eri tilanteissa:

Pysyvät faktat:

– The Earth revolves around the sun. (Maa kiertää aurinkoa.)

– Water boils at 100 degrees Celsius. (Vesi kiehuu 100 asteessa.)

Tottumukset:

– I drink coffee every morning. (Juon kahvia joka aamu.)

– She watches TV before going to bed. (Hän katsoo televisiota ennen nukkumaanmenoaan.)

Yleiset totuudet:

– Dogs are loyal animals. (Koirat ovat uskollisia eläimiä.)

– The capital of France is Paris. (Ranskan pääkaupunki on Pariisi.)

Ajatukset, mielipiteet ja tunteet:

– I believe in love at first sight. (Uskon rakkauteen ensisilmäyksellä.)

– He likes to read books. (Hän tykkää lukea kirjoja.)

Aikataulut ja aikataulutetut tapahtumat:

– The concert starts at 7 PM. (Konsertti alkaa klo 19.)

– The bus arrives at 8:30 AM. (Bussi saapuu klo 8.30.)

Yhteenveto

Simple Present on yksi perusmuodoista englannin kieliopissa. Sen avulla ilmaistaan pysyviä faktoja, tottumuksia, yleisiä totuuksia, ajatuksia, mielipiteitä, tunteita sekä aikatauluja ja aikataulutettuja tapahtumia. Simple Present muodostetaan käyttämällä verbin perusmuotoa tai taivuttamalla verbin yksikön kolmannessa persoonassa -s tai -es-päätteellä. Negatiivisessa muodossa käytetään apuverbiä do/does ja kysymysmuodossa apuverbi tulee lauseen alkuun. Simple Presentin oikea käyttö auttaa selkeyttämään viestintää englannin kielellä ja on tärkeä osa kielen oppimista.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.