Past Progressive Englannin kielioppina

Past Progressive Englannin kielioppina

Johdanto

Past progressive on yksi englannin kielen aikamuodoista, jota käytetään kuvaamaan menneisyydessä tapahtuvaa jatkuvaa tai keskeytynyttä tapahtumaa. Sitä käytetään puhuttaessa tilanteista, jotka olivat käynnissä, tapahtuivat tai toistuivat menneisyydessä. Tämä artikkeli tarkastelee past progressiven käyttöä, muodostusta ja sen eroja muihin menneiden aikamuotojen kanssa.

1. Past Progressiven muodostus

Past progressiven muodostamiseksi tarvitsemme ’be’ -verbimuodon preesensissä (was/were) sekä verbin päämuodon, johon on liitetty -ing-pääte. Alla olevassa taulukossa esitetään verbien ’play’ (pelata) ja ’work’ (työskennellä) past progressiven muodostus:

Positiivi Kysymys Kieltomuoto
Minä
(I)
was playing
(olin pelaamassa)
was I playing?
(Olinko pelaamassa?)
was not playing
(en ollut pelaamassa)
Sinä
(You)
were playing
(olit pelaamassa)
were you playing?
(Olitko pelaamassa?)
were not playing
(et ollut pelaamassa)
Hän
(He/She/It)
was playing
(oli pelaamassa)
was he/she/it playing?
(Oliko hän pelaamassa?)
was not playing
(ei ollut pelaamassa)
Me
(We)
were playing
(olimme pelaamassa)
were we playing?
(Olimmeko pelaamassa?)
were not playing
(emme olleet pelaamassa)
Te
(You)
were playing
(olitte pelaamassa)
were you playing?
(Olitteko pelaamassa?)
were not playing
(et olleet pelaamassa)
He
(They)
were playing
(olivat pelaamassa)
were they playing?
(Oliko he pelaamassa?)
were not playing
(eivät olleet pelaamassa)

Kun käytämme past progressiven muotoa, huomaamme, että verbissä on aina -ing-pääte. Esimerkiksi: ”I was playing football” (Olin pelaamassa jalkapalloa).

2. Käyttö

Past progressiven pääasiallinen käyttö on kuvailla menneisyydessä tapahtunutta jatkuvaa toimintaa, joka oli käynnissä tai keskeytyi. Se auttaa meitä kertomaan tarinoita menneisyydestä tai kuvaamaan menneitä tapahtumia, jotka olivat käynnissä tietyllä hetkellä.

Esimerkit:

– ”I was doing my homework when the phone rang.” (Olin tekemässä läksyjä, kun puhelin soi.)
– ”She was watching TV when the power went out.” (Hän katsoi televisiota, kun sähköt menivät pois päältä.)

Toinen käyttötapaus past progressivelle on kuvailla kahden tapahtuman samanaikaista tapahtumista. Tämä auttaa erottamaan, että molemmat tapahtumat olivat käynnissä yhtä aikaa menneisyydessä.

Esimerkki:

– ”While I was cooking, my sister was playing the piano.” (Kun olin laittamassa ruokaa, siskoni soitti pianoa.)

Past progressivella voidaan myös kuvata keskeytettyä toimintaa menneisyydessä. Tämä tarkoittaa, että toiminta oli käynnissä, mutta se loppui tai keskeytyi jossain vaiheessa.

Esimerkki:

– ”I was reading a book, but then I fell asleep.” (Olin lukemassa kirjaa, mutta sitten nukahdin.)

Lisäksi past progressivea voidaan käyttää osoittamaan pitkäaikaista tapahtumaa tai toistuvaa toimintaa menneisyydessä. Tällöin korostetaan toiminnan kestoa tai säännöllisyyttä.

Esimerkki:

– ”Every summer, we were going camping by the lake.” (Joka kesä menimme telttailemaan järven rannalle.)

3. Past progressiven ero muihin menneen ajan muotoihin

Past progressivea voidaan joskus sekoittaa muihin menneen ajan muotoihin, kuten simple pastiin. On kuitenkin tärkeää ymmärtää niiden välinen ero ja milloin käyttää kumpaakin.

Simple past -muoto kuvaa yksittäisiä tapahtumia tai toimintoja menneisyydessä, kun taas past progressive kuvaa toimintoja, jotka olivat käynnissä tiettynä hetkenä tai jatkuvia toimintoja menneisyydessä.

Esimerkkejä simple pastista:

– ”I played tennis yesterday.” (Pelasin tennistä eilen.)
– ”She walked to school this morning.” (Hän käveli kouluun tänä aamuna.)

Esimerkkejä past progressivesta:

– ”I was playing tennis when it started raining.” (Olin pelaamassa tennistä, kun alkoi sataa.)
– ”She was walking to school when she saw her friend.” (Hän käveli kouluun, kun näki ystävänsä.)

Toinen ero past progressiven ja muiden menneiden aikamuotojen välillä on tavassa, jolla ne viittaavat toiminnan kestoon. Simple past kuvaa yksittäistä tapahtumaa tai toimintaa menneisyydessä, kun taas past progressive keskittyy toiminnan kestoon ja jatkuvuuteen.

Esimerkki simple pastista:

– ”He laughed at the joke.” (Hän nauroi vitsille.)

Esimerkki past progressivesta:

– ”He was laughing at the joke.” (Hän nauroi vitsille.)

Lisäksi past progressivella on usein ongelmia negatiivisten ilmaisujen kanssa verrattuna simple pastiin. Negatiiviset ilmaisut simple pastin kanssa ilmaisevat, että toimintaa ei tehty menneisyydessä, kun taas past progressivella se ilmaisee, että toimintaa ei ollut käynnissä.

Esimerkki simple pastista negaation kanssa:

– ”I did not play tennis yesterday.” (En pelannut tennistä eilen.)

Esimerkki past progressivesta negaation kanssa:

– ”I was not playing tennis yesterday.” (En ollut pelaamassa tennistä eilen.)

Päätelmä

Past progressive on tärkeä aikamuoto englannin kielessä, jolla ilmaistaan menneisyydessä tapahtuvaa jatkuvaa tai keskeytynyttä toimintaa. Tämä aikamuoto auttaa erottamaan, että toiminta oli käynnissä tiettynä hetkenä tai tapahtui samanaikaisesti jonkin toisen tapahtuman kanssa. On tärkeää ymmärtää past progressiven muodostus ja sen ero muihin menneen ajan muotoihin, kuten simple pastiin, jotta osaamme käyttää sitä oikein kommunikaatiossa englannin kielellä.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.