Past Perfect Progressive Englannin kielioppina

Englannin kielioppi: Past Perfect Progressive

Past Perfect Progressive, joka tunnetaan myös nimellä Past Perfect Continuous, on yksi monista aikamuodoista, joita käytetään englannin kielessä ilmaisemaan menneisyyteen liittyviä tapahtumia ja tilanteita. Tämä aikamuoto on johdettu kahdesta muusta aikamuodosta: Past Perfectista ja Present Progressivesta.

Past Perfect Progressive ilmaisee tapahtumaa tai tilannetta, joka alkoi ennen tiettyä menneisyyteen liittyvää aikaa ja jatkui siitä eteenpäin. Se korostaa kestoa ja jatkuvuutta tietyn menneisyyden hetken ympärillä. Tämä aikamuoto voi auttaa selventämään tapahtumien aikajärjestystä englannin kielessä.

Muodostus

Past Perfect Progressive muodostetaan yhdistämällä Past Perfect (olisi/olivat olleet + pääverbi) ja Present Participle. Tässä on yksinkertainen kaavio, joka osoittaa aikamuodon muodostuksen:

Affirmative:

 • I had been + verb + -ing
 • You had been + verb + -ing
 • He/she/it had been + verb + -ing
 • We had been + verb + -ing
 • They had been + verb + -ing

Negative:

 • I had not been + verb + -ing
 • You had not been + verb + -ing
 • He/she/it had not been + verb + -ing
 • We had not been + verb + -ing
 • They had not been + verb + -ing

Interrogative:

 • Had I been + verb + -ing?
 • Had you been + verb + -ing?
 • Had he/she/it been + verb + -ing?
 • Had we been + verb + -ing?
 • Had they been + verb + -ing?

Esimerkkejä käytöstä

Alla on muutamia esimerkkejä Past Perfect Progressiven käytöstä erilaisissa konteksteissa:

– I had been studying English for three years before I moved to the United States. (Olin opiskellut englantia kolme vuotta ennen kuin muutin Yhdysvaltoihin.)
– They had been waiting for the bus for over an hour when it finally arrived. (He olivat odottaneet bussia yli tunnin, kun se vihdoin saapui.)
– Had you been working at the company long before you got promoted? (Olitko työskennellyt yrityksessä pitkään ennen kuin sinua ylennettiin?)
– She had not been exercising regularly, so she wasn’t in good shape for the marathon. (Hän ei ollut harjoitellut säännöllisesti, joten hän ei ollut hyvässä kunnossa maratonia varten.)
– Had they been saving money for their trip before they lost their jobs? (Oliko heidän säästänyt rahaa matkaa varten ennen kuin he menettivät työnsä?)

Käyttötarkoitukset

Past Perfect Progressivea käytetään yleisesti seuraavissa tilanteissa:

1. Kesto ennen tiettyä menneisyyden hetkeä: Tämä aikamuoto korostaa tapahtuman tai tilanteen kestoa ennen tiettyä menneisyyden hetkeä. Esimerkiksi: She had been living in London for five years before she moved back to Finland. (Hän oli asunut Lontoossa viisi vuotta ennen kuin muutti takaisin Suomeen.)
2. Vertailu kahteen menneeseen tapahtumaan: Past Perfect Progressivea voidaan käyttää kahden menneen tapahtuman vertailuun. Se osoittaa, että toinen tapahtuma tapahtui ennen toista. Esimerkiksi: He realized they had been dating the same person before they became friends. (He tajusivat, että he olivat seurustelleet saman henkilön kanssa ennen kuin heistä tuli ystäviä.)
3. Syyn ja seurauksen ilmaiseminen: Tämä aikamuoto voi myös auttaa ilmaisemaan syyn ja seurauksen suhdetta menneisyydessä. Esimerkiksi: She was exhausted because she had been working long hours all week. (Hän oli uupunut, koska oli tehnyt pitkiä työpäiviä koko viikon.)
4. Mahdollisuus ja todennäköisyys: Past Perfect Progressivea voidaan myös käyttää ilmaisemaan mahdollisuutta tai todennäköisyyttä menneessä ajassa. Esimerkiksi: They hadn’t been taking care of the garden, so it was overgrown with weeds. (He eivät olleet hoitaneet puutarhaa, joten se oli kasvanut rikkaruohoja.)

Ero Present Perfect Progressiven ja Past Perfect Progressiven välillä

Vaikka sekä Present Perfect Progressive että Past Perfect Progressive ilmaisevat kestoa menneisyydessä, niillä on eroja. Present Perfect Progressive ilmaisee tapahtumaa tai tilannetta, joka alkoi menneisyydessä ja jatkuu vielä nykyhetkessä. Toisaalta Past Perfect Progressivea käytetään puhumaan tapahtumista tai tilanteista, jotka alkoivat ennen tiettyä menneisyyteen liittyvää aikaa ja jatkuivat siitä eteenpäin.

Esimerkiksi:
– I have been studying English for three years. (Present Perfect Progressive – kesto jatkuu edelleen)
– I had been studying English for three years before I moved to the United States. (Past Perfect Progressive – kesto ennen tiettyä menneisyyden hetkeä)

Yhteenveto

Past Perfect Progressive on hyödyllinen aikamuoto englannin kielessä, joka auttaa ilmaisemaan menneisyyteen liittyviä tapahtumia ja tilanteita. Se korostaa kestoa ja jatkuvuutta tietyn menneisyyden hetken ympärillä. Tätä aikamuotoa käytetään usein kuvaamaan tapahtumien aikajärjestystä, vertailemaan menneitä tapahtumia, ilmaisemaan syitä ja seurauksia sekä ilmaisemaan mahdollisuutta tai todennäköisyyttä menneessä ajassa.

On tärkeää ymmärtää aikamuodon muodostus ja sen käyttötarkoitukset voidakseen käyttää sitä oikein englannin kielen kirjoittamisessa ja puhumisessa. Harjoittele Past Perfect Progressiven käyttöä erilaisissa lauseissa ja tilanteissa, jotta voit vahvistaa ymmärrystäsi ja taitojasi englannin kieliopissa. Hyvä harjoitus on myös lukea englanninkielisiä tekstejä ja kiinnittää huomiota menneisyyden aikamuotojen käyttöön.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.