Future Simple (will) Englannin kielioppina

Tuleva aika (Future Simple) Englannin kieliopissa

Tuleva aika on yksi tärkeimmistä aikamuodoista englannin kielessä, ja se ilmaisee tapahtumia ja tekoja, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Yksi yleisimmistä tulevan ajan muodoista on Future Simple, joka käyttää apuverbiä ”will”. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin Future Simpleen ja sen käyttöön englannin kieliopissa.

Muodostus

Future Simple muodostetaan lisäämällä apuverbi ”will” pääverbin perään. Pääverbin muoto säilyy ennallaan, eikä siihen tehdä mitään taivutuksia henkilön tai ajan mukaan. Esimerkiksi:

I will go to the party tomorrow. (Menen illanviettoon huomenna.)

She will study for the exam next week. (Hän opiskelee koetta varten ensi viikolla.)

We will watch a movie tonight. (Katsomme leffan tänä iltana.)

Future Simple voidaan myös muodostaa supistamalla ”will” muotoon ”´ll”. Esimerkiksi:

They´ll come to visit us next month. (He tulevat käymään meillä ensi kuussa.)

Käyttö

Future Simplea käytetään puhuttaessa tulevaisuuteen liittyvistä tapahtumista, lupauksista, uhkailuista, uskomuksista sekä ennusteista. Tässä muutamia esimerkkejä Future Simplen käytöstä:

1. Tulevaisuuden tapahtumat

Future Simplea käytetään kuvaamaan tapahtumia, jotka tapahtuvat tulevaisuudessa. Se voi olla esimerkiksi suunniteltu tapahtuma tai yksinkertaisesti jotain, mitä aijotaan tehdä tulevaisuudessa. Esimerkiksi:

I will travel to London next month. (Matkustan Lontooseen ensi kuussa.)

They will have a party on Friday. (Heillä on juhlat perjantaina.)

We will meet at the restaurant at 7pm. (Tapaaamme ravintolassa klo 19.)

2. Lupaukset ja uhkailut

Future Simplea käytetään myös ilmaisemaan lupauksia tai uhkailuja. Se voi tarkoittaa sitoutumista tulevaisuudessa tapahtuvaan tekoa tai uhkauksen antamista. Esimerkiksi:

I will help you with your homework. (Autan sinua läksyissä.)

She will never forgive him for what he did. (Hän ei koskaan anna anteeksi hänelle siitä, mitä hän teki.)

We will not tolerate this kind of behavior. (Emme siedä tällaista käytöstä.)

3. Uskomukset ja ennusteet

Future Simplea voidaan käyttää myös ilmaisemaan uskomuksia tai ennusteita tulevaisuudesta. Tällöin ilmaistaan henkilön mielipide tai arvaus tulevan tapahtuman todennäköisyydestä. Esimerkiksi:

I think it will rain tomorrow. (Luulen, että sataa huomenna.)

They believe he will win the competition. (He uskovat, että hän voittaa kilpailun.)

She is sure they will arrive on time. (Hän on varma, että he saapuvat ajoissa.)

Kieltomuoto

Kieltomuoto Future Simple -tulevalle ajalle muodostetaan lisäämällä apuverbi ”will” eteen kieltosana ”not” tai supistettuna muodossa ”won´t”. Esimerkiksi:

I will not go to the party tomorrow. (En mene illanviettoon huomenna.)

They won´t come to visit us next month. (He eivät tule käymään meillä ensi kuussa.)

Kysymysmuoto

Kysymysmuoto Future Simple -tulevalle ajalle muodostetaan kääntämällä apuverbi ”will” ja pääverbi toistensa paikalle. Esimerkiksi:

Will you go to the party tomorrow? (Mennetkö illanviettoon huomenna?)

Will they come to visit us next month? (Tulevatko he käymään meillä ensi kuussa?)

Esimerkkejä

Seuraavassa on lisää esimerkkejä Future Simplen käytöstä englannin kielessä:

I will call you later. (Soitan sinulle myöhemmin.)

She will meet us at the airport. (Hän tapaa meidät lentokentällä.)

He will start a new job next week. (Hän aloittaa uuden työn ensi viikolla.)

We will visit our grandparents this weekend. (Käymme isovanhemmilla tänä viikonloppuna.)

They will buy a new car soon. (He ostavat pian uuden auton.)

It will take some time to complete the project. (Projektin valmistuminen vie aikaa.)

Will you marry me? (Menetkö naimisiin kanssani?)

Will they arrive on time? (Saapuvatko he ajoissa?)

Johtopäätös

Future Simple eli Future Simple tuleva aika on tärkeä aikamuoto englannin kielessä. Sitä käytetään kuvaamaan tulevaisuuden tapahtumia, lupauksia, uhkailuja, uskomuksia ja ennusteita. Sen muodostus on yksinkertaista, lisäämällä apuverbi ”will” pääverbin perään. Future Simplea voidaan käyttää sekä kieltomuodossa että kysymysmuodossa. Tulevan ajan käyttö englannin kielessä tulisi olla hallussa, jotta voimme ilmaista itsemme selkeästi ja tehokkaasti tulevaisuutta koskevissa asioissa.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.