Auxiliary Verbs Englannin kielioppina

Englannin kielioppina: Apuverbit englannin kielessä

Johdanto

Apumääreitä eli apuverbejä käytetään laajalti englannin kielessä. Ne auttavat ilmaisemaan aikaa, modaalitapaa, passiivia ja toistuvuutta. Apuverbien käyttö on tärkeä osa englannin kielioppia, ja niitä käytetään lähes jokaisessa englanninkielisessä lauseessa. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin englannin kielen yleisimpiin apuverbeihin ja niiden käyttöön.

Apuverbit kysymyslauseissa

Englannin kielessä apuverbit ovat tärkeitä erityisesti kysymyslauseissa. Kysymyslauseen alkua voidaan merkitä apuverbillä tai sen avulla korostaa kysymyksen luonnetta. Esimerkiksi:

– Do you like chocolate? (Pidätkö sinä suklaasta?)
– Did he run to the store? (Juoksiko hän kauppaan?)
– Can she speak French? (Osaaako hän puhua ranskaa?)

Kuten esimerkeistä huomaamme, englannissa kysymyslauseessa apuverbi tulee ennen subjektia. On myös tärkeää huomata, että kysymyslauseissa käytetään usein eri apuverbiä kuin väitelauseissa.

Apuverbit aikamuodoissa

Englannin kielessä apuverbejä käytetään myös eri aikamuotojen muodostamisessa. Yleisimmät apuverbit aikamuodoissa ovat ”to be”, ”to have” ja ”to do”. Esimerkiksi:

– I am studying for the exam. (Opiskelen tenttiä varten.)
– She has visited Paris twice. (Hän on vieraillut Pariisissa kahdesti.)
– They did not finish their homework. (He eivät saaneet läksyjään valmiiksi.)

Apuverbien käyttö aikamuodoissa auttaa ilmaisemaan tapahtuman aikaa ja kestoa. Esimerkiksi preesensissä käytetään apuverbiä ”to be”, imperfektissä ”to have” ja preesensissä perfektissä ”to have” tai ”to be”. On tärkeää oppia tunnistamaan oikea apuverbi kunkin aikamuodon yhteydessä.

Apuverbit modaalitapauksissa

Apuverbejä käytetään myös modaalitapauksissa eli ilmaisemaan mahdollisuutta, velvollisuutta, kykyä tai lupaavuutta. Yleisimmät modaalitapauksissa käytettävät apuverbit ovat ”can”, ”could”, ”may”, ”might”, ”must”, ”shall”, ”should”, ”will” ja ”would”. Esimerkiksi:

– You should study for the test. (Sinun pitäisi opiskella kokeeseen.)
– She can swim. (Hän osaa uida.)
– He may come to the party. (Hän saattaa tulla juhliin.)

Modalapuverbejä käytetään ilmaisemaan puhujan suhtautumista tai näkökulmaa lauseen sisältöön. Jokaisella modaaliverbillä on oma erityismerkityksensä, ja niiden käyttöön kannattaa tutustua tarkemmin.

Apuverbit passiivissa

Englannin kielessä passiivin muodostamiseen käytetään apuverbiä ”to be” yhdistettynä pääverbin kolmannen persoonan preesensmuotoon. Passiivin avulla keskitytään enemmän toiminnan kohteeseen kuin sen tekijään. Esimerkiksi:

– The book is read by many people. (Kirjaa luetaan monien toimesta.)
– The house was built in 1950. (Talo rakennettiin vuonna 1950.)

Passiivin muodostaminen englannissa voi välillä olla haastavaa suomen kieleen tottuneelle, mutta apuverbin ”to be” oikea käyttö auttaa muodostamaan selkeät passiivilauseet.

Apuverbit toistuvuudessa

Englannin kielessä apuverbit ”used to” ja ”would” käytetään ilmaisemaan toistuvaa tai tapahtumien säännöllisyyttä menneisyydessä. Esimerkiksi:

– I used to play basketball when I was younger. (Pelasin ennen koripalloa kun olin nuorempi.)
– Every summer, we would go camping as a family. (Joka kesä menimme perheenä retkeilemään.)

Apuverbit ”used to” ja ”would” luovat käsityksen säännöllisestä toiminnasta menneisyydessä. Näitä apuverbejä käytetään vain menneessä aikamuodossa.

Yhteenveto

Apuverbit ovat tärkeä osa englannin kielioppia ja niitä käytetään monipuolisesti eri tilanteissa. Ne auttavat muodostamaan eri aikamuotoja, ilmaisemaan modaalitapauksia, passiivia ja toistuvuutta. On tärkeää oppia tunnistamaan oikea apuverbi kunkin tilanteen yhteydessä ja harjoitella niiden käyttöä lauseissa. Englannin kielen taidon kehittäminen apuverbien avulla auttaa tulemaan sujuvaksi kommunikoijaksi englanninkielisessä ympäristössä.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.