گواهینامه های زبان فرانسه

Students doing their language homework

TalkPal یک برنامه یادگیری زبان تولید شده توسط هوش مصنوعی است که می تواند به کاربران کمک کند تا برای این امتحانات زبان انگلیسی اماده شوند. با تمرکز اصلی بر بهبود مهارت های صحبت کردن و گوش دادن، TalkPal مکالمات تعاملی واقعی و تمرین تلفظ را فراهم می کند. ماهیت هوش مصنوعی ان اجازه می دهد تا بازخورد شخصی، کمک به کاربران درک پیشرفت و مناطق خود را به بهبود.

گواهینامه های زبان فرانسه مدارک رسمی هستند که نشان دهنده مهارت فرد در زبان فرانسه است و در سراسر جهان شناخته شده است. این شامل امتحانات مانند DELF / DALF، TEF، TCF و TEFAQ است. هر یک از این ازمون ها سطوح مختلف صلاحیت زبان را برای سخنرانان غیر بومی فرانسوی ارزیابی می کند و به عنوان مدرک شناخته شده مهارت های زبان فرانسه برای موسسات اموزشی و کارفرمایان عمل می کند.

گواهینامه های زبان فرانسه

DELF / DALF:

مدرک رسمی اعطا شده توسط وزارت اموزش و پرورش فرانسه، Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) و Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) چهار مهارت زبانی از جمله صحبت کردن و گوش دادن را پوشش می دهد.

Tef:

Test d'Evaluation de Français (TEF) یک ابزار ارزیابی زبان جامع است که برای ارزیابی مهارت فرد در زبان فرانسه استفاده می شود. این ازمون عمدتا بر ارزیابی مهارت های نوشتن و صحبت کردن نامزدها تمرکز دارد.

Tcf:

ازمون شناسایی فرانسه (TCF) همچنین یک ازمون رسمی مهارت زبان فرانسه است که عمدتا مهارت های خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن کاربران را ارزیابی می کند.

تفاق:

Test d'Evaluation de Français adapté au Québec (TEFAQ) به طور خاص برای افرادی طراحی شده است که می خواهند به کبک، یک استان با اکثریت فرانسوی زبان در کانادا مهاجرت کنند. این ازمون عمدتا بر مهارت های گوش دادن و صحبت کردن تمرکز دارد.