Сертификати за френски език

Students doing their language homework

TalkPal е AI-генерирано приложение за езиково обучение, което може да помогне на потребителите да се подготвят за тези изпити по английски език. С основен фокус върху подобряването на уменията за говорене и слушане, TalkPal осигурява реалистични интерактивни разговори и практика за произношение. Неговата AI природа позволява персонализирана обратна връзка, помагайки на потребителите да разберат своя напредък и области, които да се подобрят.

Сертификатите за френски език са официални квалификации, които демонстрират владеенето на френски език и се признават по целия свят. Тя включва изпити като DELF / DALF, TEF, TCF и TEFAQ. Всеки от тези тестове оценява различни нива на езикова компетентност за неместни френскоговорящи и действа като признато доказателство за владеенето на френски език пред образователните институции и работодателите.

Сертификати за френски език

DELF/DALF:

Официалната квалификация, присъдена от френското Министерство на образованието, Diplôme d'Etudes en Langue Française ( DELF) и Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF ), обхваща четири езикови умения, включително говорене и слушане.

ТЕФ:

Test d'Evaluation de Français (TEF) е всеобхватен инструмент за езикова оценка, използван за оценка на владеенето на френски език от дадено лице. Този тест се фокусира главно върху оценката на уменията за писане и говорене на кандидатите.

TCF:

Test de Connaissance du Français (TCF) също е официален тест за владеене на френски език, който основно оценява уменията на потребителите за четене, писане, говорене и слушане.

ТЕФАВ:

Test d'Evaluation de Français adapté au Québec (TEFAQ) е специално проектиран за хора, които искат да мигрират в Квебек, провинция с френско мнозинство в Канада. Този тест се фокусира главно върху уменията за слушане и говорене.