Pronomi Dimostrativi Övningar för italiensk grammatik

I denna övning kommer vi att fokusera på ”pronomi dimostrativi”, vilket på svenska betyder demonstrativa pronomen. I den italienska grammatiken används dessa ord för att hänvisa till något specifikt. De demonstrativa pronomenerna i italienskan är ”questo” (denna/detta/desse), ”quello” (den/det/de), ”questa” (denna/detta), och ”quella” (den/det). De varierar i form beroende på genus (maskulinum eller femininum) och numerus (singular eller plural), och de måste alltid stämma överens med substantivet de åtföljer.

Genom att öva på dessa meningar kan du förbättra din förmåga att använda de italienska demonstrativa pronomenerna korrekt. Meningarna är nivåanpassade och byggda så att du ska kunna applicera de grammatiska reglerna i praktiken. Kom ihåg att det viktiga inte enbart är att välja rätt pronomen, utan också dess rätta form. Lycka till!

Övning 1 – Välj rätt demonstrativt pronomen

Hai visto *questo* (questo/questa/quello/quella) film?

Puoi passarmi *quella* (quella/questa) penna?

Non mi piace *questo* (questo/questa) libro; preferisco quell’altro.

*Quelle* (Queste/Quelle) scarpe sono molto comode.

Preferisco *questo* (questo/quella) tipo di musica.

Sto cercando *quell’uomo* (quell’uomo/quella donna) che ha parlato prima.

Ho dimenticato di prendere *questi* (questi/queste) documenti.

Vorrei comprare *questa* (questa/quella) macchina, ma è troppo costosa.

*Questi* (Questi/Quelle) biscotti sono i miei preferiti.

Perché non indossi mai *quelle* (quelle/quelli) scarpe?

*Quella* (Questa/Quella) città è dove sono nato.

Guarda *quest’uomo* (quest’uomo/quella donna): sembra famoso.

Non capisco il significato di *queste* (queste/quelle) parole.

*Quello* (Questo/Quello) zaino è di mio fratello.

Chi ha scritto *questo* (questo/questa) articolo?

Övning 2 – Fyll i med rätt form av demonstrativt pronomen

Guarda *quella* (quella/quello) montagna là in lontananza!

*Queste* (Questi/Queste) sono le chiavi della mia nuova casa.

Non posso credere che *questo* (questo/questa) sia già successo!

In *quella* (questa/quella) scatola ci sono i miei ricordi d’infanzia.

Ho incontrato *quelli* (quelle/quelli) ragazzi l’altro ieri al parco.

Prendo *queste* (questi/queste) mele, sembrano fresche.

Vedi *quel* (quella/quel) ragazzo? È il mio vicino di casa.

Non dimenticare di leggere *questa* (questo/questa) relazione per domani.

Voglio assaggiare *quelle* (quelli/quelle) praline al cioccolato!

Hai già visitato *questa* (questo/questa) città in passato?

Non riesco a trovare *quell’* (quell’/quelle) indirizzo email che mi hai dato.

*Quei* (Quei/Quelle) fiori nel giardino sono sbocciati stamattina.

Ho ascoltato *questa* (questa/questo) canzone centinaia di volte.

*Quel* (Quel/Quella) libro sul tavolo appartiene a mia sorella.

*Quelle* (Quei/Quelle) nuvole sembrano preannunciare pioggia.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.