Preposizioni Övningar för italiensk grammatik

I introduktionen till övningarna om prepositioner på italienska kommer vi att beröra deras viktiga roll i språket. Prepositioner används för att länka ord och uttryck till varandra, skapa relationer mellan olika delar av en mening och är avgörande för att ge meningarna en korrekt och förståelig struktur. Att bemästra användningen av prepositioner på italienska kan vara utmanande, då de ofta inte översätts ordagrant mellan språk och istället kräver en förståelse av kontext och idiomatisk användning.

Därför är det viktigt att öva både igenkänning och korrekt bruk av italienska prepositioner genom målinriktade övningar. Genom att regelbundet genomföra dessa övningar kan man bygga upp en intuition kring hur prepositioner används i olika situationer och förbättra sin förmåga att konstruera grammatiskt korrekta meningar på italienska. Nu följer två serier av övningar som var och en innehåller 15 meningar där du ska fylla i den korrekta prepositionen.

Övning 1: Välj rätt preposition

Mario vive *a* (i) Milano da cinque anni.

L’auto è parcheggiata *davanti a* (framför) la banca.

Non dimenticare di portare gli occhiali *da* (för) sole.

Per andare *a* (till) Roma, è meglio prendere il treno.

Ho comprato questo regalo *per* (till) te.

La mia famiglia ed io andiamo in vacanza *a* (i) luglio.

Lucia è molto brava *in* (på) matematica.

Ti verrò a prendere *alle* (klockan) otto.

Il libro che stai cercando è *sul* (på) tavolo.

Devo andare *dal* (till) dottore per un controllo.

Stasera guarderemo un film *su* (på) Netflix.

Mettiamo la carne *nel* (i) frigorifero.

È vietato fumare *in* (i) questo edificio.

Di solito, facciamo la spesa *al* (i) supermercato vicino casa.

Questa poesia è stata scritta *da* (av) Dante.

Övning 2: Komplettera meningarna med rätt preposition

L’aereo atterra *a* (i) mezzanotte.

Questi fiori sono *per* (för) la tua nonna.

Si va al cinema *con* (med) gli amici.

Studiare *a* (med) tempo aiuta a imparare meglio.

Il cane è corso *verso* (mot) il suo padrone.

Il pacchetto è *per* (till) te, aprilo!

Le chiavi sono *sulla* (på) scrivania.

Puoi arrivare alla stazione *con* (med) l’autobus numero 24.

Dovrei comprare del latte *al* (i) mercato.

Sonja è felice *di* (över) aver passato l’esame.

Cammineremo *lungo* (längs) il fiume per arrivare al parco.

Ho trovato il mio libro preferito *tra* (bland) quelli in biblioteca.

Preferisci il tè *al* (till) limone o al miele?

Il gatto si nasconde sempre *sotto* (under) il divano quando ha paura.

Il ritratto è stato dipinto *da* (av) un artista famoso.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.