Passif Övningar för fransk grammatik

Passiv form är en viktig del av fransk grammatik och används för att visa att subjektet i meningen är objekt för en handling, snarare än dess utförare. Det är en struktur som är vanlig i många språk, och att bemästra den är avgörande för att kunna tala och skriva på franska korrekt och naturligt. Dessa övningar är utformade för att hjälpa eleverna öva på att bilda och använda den passiva formen på franska.

Övningarna kommer att ge studenterna möjlighet att fylla i meningar på franska med rätt form av verbet i passiv. Genom att kontinuerligt öva kommer eleverna att bli mer bekväma med användningen av passiv form och börja känna igen mönstren intuitivt. Det är viktigt att komma ihåg att passiv konstruktion på franska ofta använder hjälpverbet ”être” följt av det huvudsakliga verbet i dess deltagićform (participe passé).

Övning 1: Bilda passiva meningar

Les devoirs *sont faits* (görs) par les élèves chaque soir.

La lettre *a été écrite* (skrivs) par l’auteur.

Les pommes *sont vendues* (säljs) au marché.

Le livre *sera publié* (kommer att publiceras) l’année prochaine.

Les fleurs *ont été arrosées* (vattnas) par le jardinier.

La maison *est nettoyée* (städas) tous les jours.

Les résultats *seront annoncés* (kommer att meddelas) demain.

Le dîner *a été préparé* (bereds) par le chef.

La voiture *est réparée* (repareras) par le mécanicien.

La chanson *est chantée* (sjungs) par la chorale.

Les crimes *ont été commis* (begås) dans la nuit.

La fenêtre *a été ouverte* (öppnas) par le vent.

Le match de football *est regardé* (tittas på) par des millions de personnes.

Les légumes *sont cultivés* (odlas) par les fermiers.

L’accord *a été signé* (signeras) par les deux parties.

Övning 2: Välj rätt hjälpverb för passiv form

Les rues *sont nettoyées* (är/ska) chaque matin.

Cette chanson *a été entendue* (har/var) par beaucoup de gens.

La réunion *sera organisée* (är/kommer att) la semaine prochaine.

La décision *a été prise* (har/togs) rapidement.

Les gâteaux *sont faits* (görs/var) maison.

Une nouvelle loi *sera adoptée* (införs/kommer att) bientôt.

La ville *a été fondée* (grundades/hade grundats) il y a des siècles.

Ces livres *sont écrits* (skrivs/skrivna) par un auteur célèbre.

La performance *a été applaudie* (applåderades/hade applåderats) par le public.

La porte *a été fermée* (stängdes/hade stängts) avec précaution.

Les enfants *sont éduqués* (är/utbildas) dans cette école.

Le problème *a été résolu* (löstes/hade lösts) par l’équipe.

L’argent *sera collecté* (insamlas/kommer att) pour la charité.

Les instructions *sont données* (ges/skall ges) par le directeur.

L’accueil *a été chaleureux* (var/hade varit) par les habitants.

Genom att använda dessa övningar kan du testa din förståelse för passiv form i fransk grammatik och förbättra din förmåga att konstruera och analysera meningar korrekt.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.