Impératif Övningar för fransk grammatik

Impératif, eller imperativ som vi skulle säga på svenska, är en grammatisk form som används för att uttrycka en order, en begäran eller ge direktiv till någon. På franska har vi tre olika former av imperativ beroende på vilken person man talar till: du-form, vi-form och ni-form. Det är viktigt att behärska dessa former för att kunna ge instruktioner eller råd korrekt i talad och skriven franska.

I dessa övningar kommer vi att fokusera på att praktisera och bli bekväma med att använda den franska imperativformen. Vi kommer att genomföra en mängd olika meningar där du som elev får fylla i rätt verbform i imperativ för att komplettera meningarna korrekt. Kom ihåg att i den negativa formen av imperativ förändras ordföljden lite grann, så läs instruktionerna noggrant för varje övning.

Övning 1: Positiv form av imperativ

(Ecoute) *Écoute* la musique! (lyssna)

(Parle) *Parle* moi de tes vacances. (berätta)

(Regarde) *Regarde* cette émission! (titta)

(Venez) *Venez* ici! (kom)

(Mange) *Mange* tes légumes. (äta)

(Finis) *Finis* ton travail. (slutför)

(Réponds) *Réponds* au téléphone. (svara)

(Ouvre) *Ouvre* la fenêtre. (öppna)

(Prenez) *Prenez* vos livres. (ta)

(Attends) *Attends* un moment. (vänta)

(Sors) *Sors* les poubelles. (ta ut)

(Faites) *Faites* attention. (observera)

(Allons) *Allons* au parc. (gå)

(Donne) *Donne* lui le message. (ge)

(Lisez) *Lisez* les instructions. (läs)

Övning 2: Negativ form av imperativ

(Ne parle pas) *Ne parle pas* si fort! (tala inte)

(Ne regarde pas) *Ne regarde pas* la télévision maintenant. (titta inte)

(N’écoutez pas) *N’écoutez pas* de la musique bruyante. (lyssna inte)

(Ne mangez pas) *Ne mangez pas* de bonbons avant le dîner. (äta inte)

(Ne finis pas) *Ne finis pas* encore. (avsluta inte)

(N’ouvre pas) *N’ouvre pas* le cadeau. (öppna inte)

(Ne prenez pas) *Ne prenez pas* cette rue. (ta inte)

(N’attendez pas) *N’attendez pas* dehors sous la pluie. (vänta inte)

(Ne sortez pas) *Ne sortez pas* sans manteau. (gå ut inte)

(Ne faites pas) *Ne faites pas* de bruit. (göra inte)

(N’allons pas) *N’allons pas* trop vite. (gå inte)

(Ne donne pas) *Ne donne pas* de réponses fausses. (ge inte)

(Ne touchez pas) *Ne touchez pas* à mes affaires. (röra inte)

(N’ayez pas) *N’ayez pas* peur. (vara inte)

(Ne courrez pas) *Ne courrez pas* dans le corridor. (spring inte)

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.