Imparfait Övningar för fransk grammatik

Imparfait är en av de mest använda tempusen i franska språket och beskriver handlingar som pågick eller upprepades i det förflutna. Det är jämförbart med det svenska imperfekt, men används också för att beskriva vanor, miljöer eller tillstånd som var gällande vid en viss tidpunkt i det förflutna. Genom att öva på Imparfait kan elever få en bättre förståelse för hur man uttrycker pågående aktiviteter och situationer i det förflutna på franska.

Övningarna som presenteras här är avsedda att hjälpa eleverna att bli mer bekanta med bildandet och användningen av Imparfait. Genom att fylla i tomrummen i meningarna kommer eleverna att kunna testa och förbättra sin förmåga att korrekt forma och använda detta verbtempus. Varje mening kommer att ha ledtrådar för att ge hjälp vid behov, och svaren kommer att ge omedelbar feedback om elevernas förståelse.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.