Condicional Perfecto Övningar för spansk grammatik

Condicional Perfecto är en spansk tempus som används för att beskriva handlingar som skulle ha ägt rum under vissa omständigheter men som inte nödvändigtvis inträffade. Detta tempus är mycket praktiskt för att uttrycka hypotetiska situationer i det förflutna, för att konstruera artiga fraser samt för att ge uttryck för ånger eller spekulation om det förflutna.

I följande övningar kommer du att få praktisera användningen av Condicional Perfecto. Varje mening innehåller ett ord som ska ersättas med korrekt form av ett hjälpverb (haber) i Condicional Perfekto samt ett huvudverb i perfekt particip. Genom att fylla i blanketterna med rätt verbformer kommer du att förbättra din förståelse och ditt skriftliga uttryck på spanska.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.