Imperativo Oefeningen voor Italiaanse grammatica

De Italiaanse grammatica kan voor velen een uitdaging zijn, maar het is een essentieel onderdeel bij het leren van de Italiaanse taal. Eén van de grammaticale onderdelen die vaak oefening vraagt, is de imperativo, oftewel de gebiedende wijs. Deze wordt gebruikt om bevelen, adviezen of instructies te geven en kan essentieel zijn bij dagelijkse conversaties.

Het is belangrijk om te onthouden dat de imperativo in het Italiaans verschillende vormen heeft afhankelijk van de beleefdheidsvorm en het aantal personen waar je mee spreekt. In deze oefeningen zullen we ons focussen op zowel de informele als formele vormen van de imperativo. Laten we beginnen met het versterken van uw begrip en toepassing van deze belangrijke grammaticale tijd.

Imperativo Oefeningen – Informele Gebiedende Wijs (tu)

*Mangia* (Eat) la tua insalata!

*Sii* (Be) paziente con i tuoi fratelli.

*Ascolta* (Listen) la musica con me.

Non *toccare* (Touch) quel quadro!

*Parla* (Speak) più chiaro, per favore.

*Guarda* (Look) dove vai!

*Studia* (Study) per l’esame domani.

*Fai* (Do) attenzione quando attraversi la strada.

*Leggi* (Read) il giornale.

*Rispondi* al tuo telefono! (antwoorden)

*Vieni* (Come) qui subito!

*Apri* (Open) la finestra, per favore.

*Lascia* (Leave) un messaggio dopo il segnale acustico.

Imperativo Oefeningen – Formele Gebiedende Wijs (Lei)

Si *accomodi* (Sit down) , per favore.

Non si *preoccupi* (Worry) .

*Senta* (Listen) , ha un minuto?

Si *ricordi* (Remember) di spegnere le luci.

Si *fermi* (Stop) all’incrocio.

Si *metta* (Make yourself comfortable) comodo.

Si *rilassi* (Relax) e goda del viaggio.

Le *consiglio* (Advise) di visitare il museo.

Si *goda* (Enjoy) il suo soggiorno.

*Aspetti* (Wait) qui, per favore.

Si *iscriva* (Enroll) al corso online.

Si *serva* (Help yourself) , c’è abbastanza cibo per tutti.

*Segua* (Follow) il sentiero fino al lago.

*Compili* (Fill in) il modulo con attenzione.

Grammatica-oefeningen

Grammatica

[related_child_taxonomies]

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.