Top 50 English Verbs in Engelse grammatica

Engelse grammatica: De Top 50 Engelse Werkwoorden

De Engelse grammatica is een belangrijk aspect van het leren van de Engelse taal. Werkwoorden zijn een essentieel onderdeel van de grammatica, omdat ze actie, toestand of een relatie tussen verschillende elementen tot uitdrukking brengen. In dit artikel zullen we de top 50 Engelse werkwoorden verkennen en enkele belangrijke aspecten van hun gebruik bespreken.

1. To be (zijn)

Het werkwoord “to be” is een van de meest fundamentele werkwoorden in de Engelse taal. Het wordt gebruikt om de staat of de essentie van een onderwerp uit te drukken. Het werkwoord “to be” heeft verschillende vormen, zoals “am”, “is”, “are”, “was” en “were”.

2. To have (hebben)

“To have” wordt gebruikt om het bezit of de aanwezigheid van iets aan te geven. Het werkwoord heeft ook verschillende vormen, zoals “have”, “has”, “had” en “having”.

3. To do (doen)

“To do” wordt gebruikt om actie uit te drukken. Het wordt vaak gebruikt als een hulpwerkwoord om vragen te vormen en negatieve zinnen te maken. Het werkwoord heeft de vormen “do”, “does”, “did” en “doing”.

4. To make (maken)

“To make” wordt gebruikt om iets te creëren, produceren of samen te stellen. Het werkwoord heeft de vormen “make”, “makes”, “made” en “making”.

5. To go (gaan)

“To go” wordt gebruikt om verplaatsing of actie uit te drukken. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar de handeling van het verlaten van een locatie en naar de handeling van reizen naar een andere locatie. Het werkwoord heeft de vormen “go”, “goes”, “went” en “going”.

6. To say (zeggen)

“To say” wordt gebruikt om woorden, gedachten of meningen over te brengen. Het werkwoord heeft de vormen “say”, “says”, “said” en “saying”.

7. To get (krijgen)

“To get” wordt gebruikt om iets te verkrijgen of te ontvangen. Het kan ook worden gebruikt om een verandering in toestand of positie uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “get”, “gets”, “got” en “getting”.

8. To know (weten)

“To know” wordt gebruikt om informatie, feiten of ervaringen te begrijpen. Het werkwoord heeft de vormen “know”, “knows”, “knew” en “knowing”.

9. To think (denken)

“To think” wordt gebruikt om gedachten, overtuigingen of meningen uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “think”, “thinks”, “thought” en “thinking”.

10. To take (nemen)

“To take” wordt gebruikt om iets vast te pakken, te nemen of te accepteren. Het werkwoord heeft de vormen “take”, “takes”, “took” en “taking”.

11. To see (zien)

“To see” wordt gebruikt om visuele waarneming of begrip uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “see”, “sees”, “saw” en “seeing”.

12. To come (komen)

“To come” wordt gebruikt om naar een specifieke locatie te bewegen of om deel te nemen aan een activiteit. Het werkwoord heeft de vormen “come”, “comes”, “came” en “coming”.

13. To want (willen)

“To want” wordt gebruikt om een verlangen, behoefte of wens uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “want”, “wants”, “wanted” en “wanting”.

14. To use (gebruiken)

“To use” wordt gebruikt om iets te benutten, te gebruiken of toe te passen. Het werkwoord heeft de vormen “use”, “uses”, “used” en “using”.

15. To find (vinden)

“To find” wordt gebruikt om iets te ontdekken, lokaliseren of op te sporen. Het werkwoord heeft de vormen “find”, “finds”, “found” en “finding”.

16. To give (geven)

“To give” wordt gebruikt om iets te doneren, te verstrekken of over te dragen aan iemand anders. Het werkwoord heeft de vormen “give”, “gives”, “gave” en “giving”.

17. To tell (vertellen)

“To tell” wordt gebruikt om informatie, een verhaal of instructies over te brengen. Het werkwoord heeft de vormen “tell”, “tells”, “told” en “telling”.

18. To work (werken)

“To work” wordt gebruikt om arbeid te verrichten, een taak uit te voeren of een functie te bekleden. Het werkwoord heeft de vormen “work”, “works”, “worked” en “working”.

19. To call (bellen)

“To call” wordt gebruikt om iemand te telefoneren of te roepen. Het werkwoord heeft de vormen “call”, “calls”, “called” en “calling”.

20. To try (proberen)

“To try” wordt gebruikt om een poging te doen iets te doen of te bereiken. Het werkwoord heeft de vormen “try”, “tries”, “tried” en “trying”.

21. To ask (vragen)

“To ask” wordt gebruikt om informatie te verkrijgen door een vraag te stellen. Het werkwoord heeft de vormen “ask”, “asks”, “asked” en “asking”.

22. To need (nodig hebben)

“To need” wordt gebruikt om aan te geven dat iets essentieel, noodzakelijk of vereist is. Het werkwoord heeft de vormen “need”, “needs”, “needed” en “needing”.

23. To feel (voelen)

“To feel” wordt gebruikt om een emotie, een fysieke sensatie of een toestand uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “feel”, “feels”, “felt” en “feeling”.

24. To become (worden)

“To become” wordt gebruikt om een verandering in toestand, positie of essentie uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “become”, “becomes”, “became” en “becoming”.

25. To leave (vertrekken)

“To leave” wordt gebruikt om een locatie, situatie of persoon te verlaten. Het werkwoord heeft de vormen “leave”, “leaves”, “left” en “leaving”.

26. To mean (betekenen)

“To mean” wordt gebruikt om de betekenis, bedoeling of intentie van iets uit te drukken. Het werkwoord heeft de vormen “mean”, “means”, “meant” en “meaning”.

27. To keep (behouden)

“To keep” wordt gebruikt om iets te behouden, vast te houden of te bewaren. Het werkwoord heeft de vormen “keep”, “keeps”, “kept” en “keeping”.

28. To let (laten)

“To let” wordt gebruikt om toe te staan dat iets gebeurt of om iets mogelijk te maken. Het werkwoord heeft de vormen “let”, “lets”, “let” en “letting”.

29. To help (helpen)

“To help” wordt gebruikt om bijstand, hulp of ondersteuning te bieden aan iemand anders. Het werkwoord heeft de vormen “help”, “helps”, “helped” en “helping”.

30. To show (tonen)

“To show” wordt gebruikt om iets te demonstreren, te presenteren of te laten zien. Het werkwoord heeft de vormen “show”, “shows”, “showed” en “showing”.

31. To hear (horen)

“To hear” wordt gebruikt om geluid waar te nemen met behulp van het gehoororgaan. Het werkwoord heeft de vormen “hear”, “hears”, “heard” en “hearing”.

32. To play (spelen)

“To play” wordt gebruikt om deel te nemen aan amusement, spel of fysieke activiteit. Het werkwoord heeft de vormen “play”, “plays”, “played” en “playing”.

33. To run (rennen)

“To run” wordt gebruikt om snel te bewegen op voeten, rennen of beheren. Het werkwoord heeft de vormen “run”, “runs”, “ran” en “running”.

34. To move (bewegen)

“To move” wordt gebruikt om van positie te veranderen of om iets te verplaatsen. Het werkwoord heeft de vormen “move”, “moves”, “moved” en “moving”.

35. To live (wonen)

“To live” wordt gebruikt om op een bepaalde plaats te wonen of te leven. Het werkwoord heeft de vormen “live”, “lives”, “lived” en “living”.

36. To believe (geloven)

“To believe” wordt gebruikt om in iets te geloven of vertrouwen te hebben. Het werkwoord heeft de vormen “believe”, “believes”, “believed” en “believing”.

37. To bring (brengen)

“To bring” wordt gebruikt om iets naar een bepaalde plaats te verplaatsen of mee te brengen. Het werkwoord heeft de vormen “bring”, “brings”, “brought” en “bringing”.

38. To happen (gebeuren)

“To happen” wordt gebruikt om aan te geven dat iets plaatsvindt, optreedt of voorkomt. Het werkwoord heeft de vormen “happen”, “happens”, “happened” en “happening”.

39. To write (schrijven)

“To write” wordt gebruikt om met letters, woorden of tekens te schrijven. Het werkwoord heeft de vormen “write”, “writes”, “wrote” en “writing”.

40. To provide (verschaffen)

“To provide” wordt gebruikt om iets te voorzien of te verschaffen aan iemand anders. Het werkwoord heeft de vormen “provide”, “provides”, “provided” en “providing”.

41. To sit (zitten)

“To sit” wordt gebruikt om in een zittende positie te zijn. Het werkwoord heeft de vormen “sit”, “sits”, “sat” en “sitting”.

42. To stand (staan)

“To stand” wordt gebruikt om rechtop te staan of in een staande positie te zijn. Het werkwoord heeft de vormen “stand”, “stands”, “stood” en “standing”.

43. To lose (verliezen)

“To lose” wordt gebruikt om iets te kwijtraken of niet te winnen. Het werkwoord heeft de vormen “lose”, “loses”, “lost” en “losing”.

44. To pay (betalen)

“To pay” wordt gebruikt om geld of een betaling aan iemand anders te geven. Het werkwoord heeft de vormen “pay”, “pays”, “paid” en “paying”.

45. To meet (ontmoeten)

“To meet” wordt gebruikt om iemand te ontmoeten of elkaar te treffen. Het werkwoord heeft de vormen “meet”, “meets”, “met” en “meeting”.

46. To include (inbegrepen)

“To include” wordt gebruikt om iets als onderdeel van een groter geheel op te nemen. Het werkwoord heeft de vormen “include”, “includes”, “included” en “including”.

47. To continue (doorgaan)

“To continue” wordt gebruikt om iets voort te zetten of door te gaan met doen. Het werkwoord heeft de vormen “continue”, “continues”, “continued” en “continuing”.

48. To set (stellen)

“To set” wordt gebruikt om iets vast te stellen, in te stellen of te plaatsen. Het werkwoord heeft de vormen “set”, “sets”, “set” en “setting”.

49. To learn (leren)

“To learn” wordt gebruikt om kennis, informatie of vaardigheden op te doen. Het werkwoord heeft de vormen “learn”, “learns”, “learned” en “learning”.

50. To change (veranderen)

“To change” wordt gebruikt om iets te modificeren, aan te passen of te veranderen. Het werkwoord heeft de vormen “change”, “changes”, “changed” en “changing”.

Dit was een overzicht van de top 50 Engelse werkwoorden in de Engelse grammatica. Begrijpen en beheersen van deze werkwoorden is essentieel voor het ontwikkelen van een sterke basis in de Engelse taal. Probeer ze in verschillende contexten te gebruiken en let op hun verschillende vormen en betekenissen. Met regelmatige oefening en gebruik zul je merken dat je vertrouwen en vaardigheid in het gebruik van deze werkwoorden zal groeien.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.