Simple Past – Past Progressive in Engelse grammatica

De Simple Past en Past Progressive in de Engelse grammatica

De Simple Past en Past Progressive zijn twee verschillende verleden tijden die in de Engelse grammatica worden gebruikt. Beide tijden hebben hun eigen regels en gebruiksvoorbeelden. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verschillen tussen de Simple Past en Past Progressive, hoe je ze gebruikt en welke signaalwoorden eraan gekoppeld zijn.

Simple Past

De Simple Past wordt gebruikt om acties of gebeurtenissen in het verleden uit te drukken die zijn gebeurd en zijn afgerond. Het wordt vaak gebruikt om over specifieke tijdstippen, gewoonten, voltooide handelingen of verhalende vormen te praten. Om de Simple Past te vormen, voegen we meestal -ed toe aan de stam van een regelmatig werkwoord:

Examples:

 • I walked to the park yesterday. (Ik liep gisteren naar het park.)
 • She played the piano when she was young. (Ze speelde piano toen ze jong was.)
 • They studied French in high school. (Ze studeerden Frans op de middelbare school.)

Het is belangrijk op te merken dat er ook veel onregelmatige werkwoorden zijn waarbij de Simple Past-vorm niet wordt gevormd door het toevoegen van -ed. Deze werkwoorden hebben hun eigen specifieke vormen die uit het hoofd moeten worden geleerd:

Examples:

 • I went to the party last night. (Ik ging naar het feest gisteravond.)
 • He ate a delicious meal at the restaurant. (Hij at een heerlijke maaltijd in het restaurant.)
 • She saw a shooting star in the sky. (Ze zag een vallende ster in de lucht.)

De Simple Past kan ook worden gebruikt om achtergrondinformatie te geven in verhalen, om een reeks opeenvolgende gebeurtenissen in het verleden te beschrijven of om te praten over een enkele gebeurtenis in het verleden:

Examples:

 • When I was a child, I lived in a small town. (Toen ik een kind was, woonde ik in een klein stadje.)
 • The sun set, and the stars appeared in the night sky. (De zon ging onder en de sterren verschenen aan de nachtelijke hemel.)
 • We visited London last summer. (We bezochten Londen afgelopen zomer.)

Past Progressive

De Past Progressive wordt gebruikt om acties of gebeurtenissen in het verleden uit te drukken die aan de gang waren op een specifiek moment in het verleden, of om te beschrijven hoe twee acties tegelijkertijd plaatsvonden. Het wordt vaak gebruikt om te praten over een langer durende handeling of een actie die werd onderbroken door een kortere actie. De Past Progressive wordt gevormd met de verleden tijd van “to be” (was/were) en het werkwoord + -ing.

Examples:

 • She was reading a book when I arrived. (Ze was een boek aan het lezen toen ik arriveerde.)
 • They were playing soccer while it was raining. (Ze waren aan het voetballen terwijl het regende.)
 • I was studying for my exam all night. (Ik was de hele nacht aan het studeren voor mijn examen.)

Als je een actie beschrijft die aan de gang was op een specifiek moment in het verleden, wordt de Past Progressive gebruikt in combinatie met een tijdsbepaling. Deze tijdsbepaling geeft aan wanneer de actie plaatsvond. Enkele veelvoorkomende tijdsbepalingen die samengaan met de Past Progressive zijn “at this time yesterday” (op dit tijdstip gisteren) of “at 7 o’clock last night” (om 7 uur gisteravond):

Examples:

 • He was still working on the project at this time yesterday. (Hij was nog steeds aan het werk aan het project op dit tijdstip gisteren.)
 • We were having dinner at 7 o’clock last night. (We waren aan het dineren om 7 uur gisteravond.)

De Past Progressive kan ook worden gebruikt om te praten over twee acties die tegelijkertijd plaatsvonden in het verleden. In dit geval worden beide acties in de Past Progressive geplaatst:

Examples:

 • While I was cooking dinner, my sister was watching TV. (Terwijl ik het avondeten aan het koken was, keek mijn zus tv.)
 • They were dancing and singing during the concert. (Ze dansten en zongen tijdens het concert.)

Vergelijking tussen de Simple Past en Past Progressive

Het is belangrijk om de verschillen tussen de Simple Past en Past Progressive te begrijpen, zodat je ze op de juiste manier kunt gebruiken. Hier zijn enkele punten waarop de twee tijden van elkaar verschillen:

Acties:

 • Simple Past: Specifieke acties of gebeurtenissen in het verleden die zijn afgerond.
 • Past Progressive: Acties die aan de gang waren op een specifiek moment in het verleden of beschrijving van twee gelijktijdige acties.

Vorming:

 • Simple Past: Werkwoord + -ed (regelmatige werkwoorden) of onregelmatig werkwoord (specifieke vormen).
 • Past Progressive: Was/were + werkwoord + -ing.

Tijdsbepalingen:

 • Simple Past: Kan worden gebruikt met algemene tijdsbepalingen zoals yesterday, last week, two months ago, enz.
 • Past Progressive: Wordt gebruikt met tijdsbepalingen die aangeven wanneer de actie plaatsvond, zoals at this time yesterday, at 7 o’clock last night, enz.

Gebruik:

 • Simple Past: Beschrijving van specifieke gebeurtenissen in het verleden, achtergrondinformatie in verhalen, voltooide acties.
 • Past Progressive: Beschrijving van een langer durende actie in het verleden, beschrijving van twee gelijktijdige acties.

Het is belangrijk om op te merken dat de Simple Past en de Past Progressive op verschillende manieren kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de context en de specifieke situatie waarin ze worden gebruikt. Het is essentieel om te begrijpen hoe en wanneer elk van hen correct te gebruiken om duidelijke en nauwkeurige boodschappen over te brengen.

Signalwoorden

Signalwoorden zijn woorden of uitdrukkingen die vaak gebruikt worden om aan te geven welke tijd er wordt gebruikt in een zin. Hier zijn enkele veelvoorkomende signalwoorden die samen met de Simple Past en Past Progressive worden gebruikt:

Simple Past: yesterday, last night, a week ago, in 1999, when I was young, etc.

Past Progressive: while, when, at this time yesterday, at 7 o’clock last night, all day, etc.

Het gebruik van deze signalwoorden kan helpen om de tijden in een zin te identificeren en de juiste vorm te gebruiken.

Conclusie

De Simple Past en Past Progressive zijn twee belangrijke verleden tijden in de Engelse grammatica. Het begrijpen van de verschillen tussen deze tijden is essentieel om ze correct te kunnen gebruiken en duidelijke boodschappen over te brengen. De Simple Past wordt gebruikt om specifieke gebeurtenissen in het verleden uit te drukken, terwijl de Past Progressive wordt gebruikt om acties te beschrijven die aan de gang waren op een specifiek moment of om gelijktijdige acties te beschrijven. Door te letten op signalwoorden en de juiste vorming van de tijden te begrijpen, kunt u deze tijden correct toepassen in uw Engelse communicatie.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.