Imperative in Engelse grammatica

Imperatief in de Engelse Grammatica

Het imperatief is een belangrijk onderdeel van de Engelse grammatica. Het wordt gebruikt om bevelen, instructies, adviezen en verzoeken uit te drukken. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het gebruik van het imperatief in de Engelse taal.

De Vorming van het Imperatief

Het imperatief wordt gevormd door de basisvorm van een werkwoord te gebruiken, zonder enige toevoegingen. De subject pronouns, zoals ‘you’, worden vaak weggelaten bij het imperatief, omdat de vorm van het werkwoord zelf al aangeeft dat het om een bevel of instructie gaat. Hier zijn enkele voorbeelden:

Voorbeelden:

 • Clean your room. (Ruim je kamer op.)
 • Open the door. (Open de deur.)
 • Be quiet. (Wees stil.)
 • Listen to me. (Luister naar me.)

In deze voorbeelden zien we dat de werkwoorden ‘clean’, ‘open’, ‘be’, en ‘listen’ in hun basisvorm worden gebruikt om bevelen of instructies uit te drukken.

Gebruik van het Imperatief

Het imperatief wordt veel gebruikt in alledaagse situaties, zowel formeel als informeel. Hier zijn enkele situaties waarin het imperatief wordt gebruikt:

1. Bevelen en Instructies

Het imperatief wordt gebruikt om directe bevelen en instructies te geven. Bijvoorbeeld:

Voorbeelden:

 • Close the door. (Sluit de deur.)
 • Take a deep breath. (Haal diep adem.)
 • Turn off the lights. (Doe het licht uit.)
 • Don’t touch that. (Raak dat niet aan.)

2. Verzoeken en Adviezen

Het imperatief kan ook worden gebruikt om verzoeken en adviezen uit te drukken. Deze worden meestal op een vriendelijke manier geformuleerd. Bijvoorbeeld:

Voorbeelden:

 • Please pass me the salt. (Wil je me alsjeblieft het zout aangeven.)
 • Take my advice and think twice before making a decision. (Neem mijn advies ter harte en denk goed na voordat je een beslissing neemt.)
 • Help me with this project, if you can. (Help me alsjeblieft met dit project, als je kunt.)
 • Don’t worry, everything will be fine. (Maak je geen zorgen, alles komt goed.)

3. Uitnodigingen

Het imperatief kan ook worden gebruikt om uitnodigingen te doen. Dit wordt vaak gedaan op een vriendelijke en informele manier. Bijvoorbeeld:

Voorbeelden:

 • Come to my party tonight. (Kom vanavond naar mijn feest.)
 • Join us for dinner. (Kom bij ons eten.)
 • Let’s go for a walk. (Laten we een stukje gaan wandelen.)
 • Have a seat. (Neem plaats.)

Let op de Vorm en Betekenis

Het imperatief in de Engelse taal kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de context en betekenis. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om op te letten:

1. Meervoudsvorm

Wanneer je een bevel of instructie geeft aan meerdere personen, gebruik je de meervoudsvorm van het werkwoord. Bijvoorbeeld:

Voorbeelden:

 • Stand in line. (Ga in de rij staan.)
 • Come here, all of you. (Kom hier, jullie allemaal.)
 • Open your books. (Open jullie boeken.)

2. Negatieve vorm

Om een negatieve bevel of instructie te geven, voeg je ‘don’t’ toe voor de basisvorm van het werkwoord. Bijvoorbeeld:

Voorbeelden:

 • Don’t touch that. (Raak dat niet aan.)
 • Don’t be late. (Kom niet te laat.)
 • Don’t forget to call. (Vergeet niet te bellen.)

3. Vraagvorm (Suggestief)

Het imperatief kan ook gebruikt worden in de vorm van een vraag om een suggestie te doen. Deze vraagvorm wordt echter niet gebruikt om daadwerkelijk een vraag te stellen, maar eerder om een suggestie te doen. Bijvoorbeeld:

Voorbeelden:

 • Why don’t you try a new hobby? (Waarom probeer je geen nieuwe hobby?)
 • How about going to the movies tonight? (Wat dacht je ervan om vanavond naar de bioscoop te gaan?)
 • Let’s grab a bite to eat. (Laten we wat gaan eten.)

Het Gebruik van Beleefde Vormen

In sommige situaties, vooral bij formele communicatie of beleefd taalgebruik, wordt het imperatief vaak vermeden. In plaats daarvan worden beleefde vormen gebruikt om verzoeken en instructies uit te drukken. Hier zijn enkele voorbeelden:

Voorbeelden:

 • Could you please close the door? (Zou je alsjeblieft de deur willen sluiten?)
 • Would you mind passing me the salt? (Heb je er bezwaar tegen om me het zout aan te geven?)
 • Please be so kind as to help me with this project. (Wil je zo vriendelijk zijn om me met dit project te helpen?)

Let op dat beleefde vormen vaak worden gebruikt bij het maken van verzoeken aan mensen die hoger in rang zijn of in meer formele situaties. Het is belangrijk om de juiste toon en vorm te gebruiken, afhankelijk van de context waarin het imperatief wordt gebruikt.

Conclusie

Het imperatief speelt een belangrijke rol in de Engelse grammatica. Het stelt ons in staat bevelen, instructies, adviezen en verzoeken op een duidelijke en directe manier uit te drukken. Het is essentieel om de juiste vorm en betekenis van het imperatief te begrijpen om effectief te communiceren in het Engels. Of het nu gaat om het geven van instructies, het doen van verzoeken of het uitnodigen van anderen, het imperatief biedt een krachtig hulpmiddel in onze dagelijkse communicatie. Door bekwaam te zijn in het gebruik van het imperatief, kunnen we effectief communiceren en onze boodschap op een duidelijke en doeltreffende manier overbrengen.

Grammatica

Grammatica-oefeningen

Leer 5x sneller een taal met AI

TalkPal is een AI-gestuurde taaltutor. Leer 57+ talen 5x sneller met revolutionaire technologie.