Passé récent Ranskan kieliopin harjoitukset

Passé récent on ranskan kieliopissa käytetty menneen aikamuoto, joka kuvaa hyvin äskettäin tapahtunutta toimintaa. Se muodostetaan yhdistämällä verbi ”venir” nykyajassa (”je viens”, ”tu viens”, jne.) ja prepositio ”de” sekä pääverbin perusmuoto. Passé récentia käytetään puhuttaessa asioista, jotka ovat tapahtuneet juuri ennen puhumisen hetkeä, ja se voi olla hyödyllinen ranskaa opiskeltaessa, sillä se auttaa ymmärtämään ja kommunikoimaan tuoreita tapahtumia.

Harjoitusten tarkoituksena on vahvistaa ranskan kielen opiskelijoiden taitoja käyttää passé recent -aikamuotoa oikein. Tehtävät tarjoavat esimerkkilauseita, joiden avulla opiskelijat voivat harjoitella aikamuodon muodostamista ja käyttöä. Tehtävien avulla opiskelijat voivat myös testata ja parantaa kielitaitoaan kontekstissa, mikä auttaa heitä omaksumaan uuden kielioppisäännön luontevasti ja tehokkaasti. Aloita harjoitukset ja paranna ranskantaitoasi passé recent -aikamuodon osalta!

Harjoitus 1: Täydennä lauseet passé récent -aikamuodolla.

Je *viens* (venir) de finir mes devoirs. [venir]

Nous *venons* (venir) de voir un film incroyable. [venir]

Tu *viens* (venir) d’arriver à la gare. [venir]

Elle *vient* (venir) de recevoir une bonne nouvelle. [venir]

Mon frère *vient* (venir) de commencer un nouveau travail. [venir]

J’ *viens* (venir) d’apprendre une nouvelle chanson à la guitare. [venir]

Le chat *vient* (venir) de tomber de l’arbre. [venir]

Ils *viennent* (venir) de prendre le petit-déjeuner ensemble. [venir]

Vous *venez* (venir) d’acheter une nouvelle maison? [venir]

Mes amis *viennent* (venir) de partir en vacances. [venir]

Elle *vient* (venir) de lire ce livre. [venir]

Je *viens* (venir) de me rappeler de son anniversaire. [venir]

Nous *venons* (venir) de finir le projet. [venir]

Tu *viens* (venir) de changer de coupe de cheveux. [venir]

Ils *viennent* (venir) de décider de déménager. [venir]

Harjoitus 2: Valitse oikea verbin ”venir” muoto passé récent -aikamuodossa.

Je *viens* (venir) de réparer ma bicyclette. [venir]

Vous *venez* (venir) de commander une pizza? [venir]

Elles *viennent* (venir) de terminer leur examen. [venir]

Nous *venons* (venir) de célébrer notre anniversaire de mariage. [venir]

Tu *viens* (venir) d’oublier ton sac à l’école. [venir]

Il *vient* (venir) de pleuvoir fortement. [venir]

Elle *vient* (venir) de cuisiner un gâteau délicieux. [venir]

Je *viens* (venir) de répondre à un courriel important. [venir]

Nous *venons* (venir) de décider de notre prochaine destination de voyage. [venir]

Tu *viens* (venir) de perdre tes clés? [venir]

Ils *viennent* (venir) d’adopter un chiot. [venir]

Vous *venez* (venir) de terminer votre réunion? [venir]

Je *viens* (venir) de trouver mon vieux journal intime. [venir]

Nous *venons* (venir) d’entendre une nouvelle étrange. [venir]

Elles *viennent* (venir) de commencer une nouvelle série télévisée. [venir]

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.