Infinitif Ranskan kieliopin harjoitukset

Ranskan kielen infinitiivi eli perusmuoto on yksi peruskieliopin aiheista, joka voi tuottaa haasteita opiskelijoille. Infinitiivi on verbin muoto, joka ei ole sidottu aikaan, persooniin tai muihin kieliopillisiin kategorioihin. Ranskassa infinitiivejä käytetään monin eri tavoin, esimerkiksi ilmaisemaan toimintaa yleisesti tai jatkamaan muita verbejä. Tässä harjoituksessa keskitymme erityisesti ranskan infinitiivin käyttöön lauseen eri osissa sekä sen yhdistämiseen muihin verbimuotoihin. Harjoittelemalla ranskan infinitiiviä voit kehittää sujuvammin kieliopin tuntemustasi ja oppia ilmaisemaan itseäsi monipuolisemmin ranskaksi.

Tässä artikkelissa löydät kaksi harjoitusta, jotka keskittyvät ranskan kielen infinitiivin käyttöön. Kukin harjoitus sisältää 15 lausetta, joiden avulla voit harjoitella ja testata osaamistasi. Täytä tyhjät kohdat oikealla infinitiivimuodolla. Jokaisessa lauseessa on yksi sana merkitty *asteriskeilla*, jonka sinun tulee muuttaa oikeaksi infinitiivimuodoksi. Vieressä oleva sana sulkeissa auttaa sinua valitsemaan oikean vastauksen. Onnistuneiden vastausten jälkeen voit tarkistaa ratkaisusi ja nähdä, kuinka hyvin hallitset ranskan infinitiivin käytön.

Harjoitus 1: Infinitiivin peruskäyttö

Je veux *manger* (syödä).

Il faut *étudier* (opiskella).

Elle aime *voyager* (matkustaa).

On doit *appeler* (soittaa).

Je peux *voir* (nähdä).

Il est temps de *partir* (lähteä).

Je préfère *choisir* (valita).

Ils viennent *dîner* (illallistaa).

Nous espérons *revenir* (palata).

Je viens *finir* (lopettaa).

Elle vient de *commencer* (alkaa).

C’est difficile de *comprendre* (ymmärtää).

Il semble *pleuvoir* (sataa).

Tu continues *parler* (puhua).

Nous aimons *nager* (uida).

Harjoitus 2: Infinitiivin käyttö lauseen eri osissa

Après *avoir mangé* (syötyään), il a quitté la maison.

Avant de *dormir* (nukkua), pense à te brosser les dents.

Elle a peur de *voler* (lentää).

J’ai décidé de *partir* (lähteä) tôt le matin.

Pour *réussir* (onnistua), il faut travailler dur.

Sans *savoir* (tietämättä), il est difficile de choisir.

Il rêve de *devenir* (tulla joksikin) acteur.

Ça vaut la peine de *visiter* (vierailla) ce musée.

Elle a fini par *accepter* (hyväksyä) l’offre d’emploi.

Je me suis habitué à *vivre* (elää) seul.

Il y a tant à *faire* (tehdä)!

Elle tient à *apprendre* (oppia) le français.

Je propose de *partager* (jakaa) les frais.

Il essaie de *convaincre* (vakuuttaa) ses parents.

Ils ont l’intention de *voyager* (matkustaa) en Italie.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.