Imperfetto Harjoitukset italialaiseen kielioppiin

Imperfetto on aikamuoto, jota käytetään italiassa kuvaamaan menneisyydessä tapahtuneita, toistuvia tai pitkään jatkuneita toimia sekä tilanteita, jotka keskenään ovat mittaamattoman pitkiä. Siinä missä suomen kielessä vastaavuuksia voivat olla imperfekti ja pluskvamperfekti, italiassa imperfetto on yksi tärkeimmistä menneen ajan imperfektiaspektin ilmaisuista.

Toisin kuin suomen kielessä, italiassa on tärkeää erottaa imperfetto ja passato prossimo toisistaan, koska ne kertovat tarinaa eri näkökulmista. Imperfettoa käytetään usein kuvaamaan taustatapahtumia tai toimintaa, joka ei ole suoraan päätoiminnon keskiössä. Nämä harjoitukset auttavat oppilaita ymmärtämään imperfetton käyttöä ja vahvistamaan kykyään muodostaa imperfetto italiassa.

Imperfetto-harjoitus: Osa 1

Quando ero piccolo, mio padre sempre *raccontava* (kertoa) storie interessanti.

Mentre *mangiavamo* (syödä) la cena, si è spenta la luce.

Lei *studiava* (opiskella) l’italiano ogni giorno per migliorare.

*Facevate* (tehdä) sempre i compiti insieme quando eravate a scuola?

Ogni estate noi *andavamo* (mennä) al mare con la famiglia.

La televisione *trasmetteva* (lähettää) solo programmi in bianco e nero.

Gli uccelli *cantavano* (laulaa) ogni mattina davanti la mia finestra.

Mentre tu *dormivi* (nukkua), io preparavo il pranzo.

Voi *giocavate* (leikkiä) a calcio nel cortile ogni pomeriggio?

Lei *scriveva* (kirjoittaa) sempre nel suo diario prima di dormire.

Mio nonno *aveva* (olla) molti racconti della sua giovinezza da raccontare.

Quando erano in vacanza, loro *visitarono* (vierailla) molti posti interessanti.

Mio fratello *guardava* (katsoa) i cartoni animati per ore ogni giorno.

*Pioveva* (sataa) sempre nel pomeriggio durante quella estate.

Durante l’inverno *nevicava* (lumisadettaa) molto spesso in montagna.

Imperfetto-harjoitus: Osa 2

Ogni inverno noi *facevamo* (tehdä) un grande pupazzo di neve nel giardino.

Loro *si divertivano* (pitää hauskaa) molto al parco ogni weekend.

Marta *sapeva* (tietää) sempre rispondere alle domande difficili.

La mia maestra di italiano *era* (olla) molto paziente e gentile.

Le strade di Roma *erano* (olla) sempre piene di turisti.

A quell’epoca, i telefoni cellulari *non esistevano* (olla olemassa) ancora.

Cuando era giovane, mia madre *suonava* (soittaa) il pianoforte ogni giorno.

Tu e Marco *vi vedevate* (nähdä toisensa) spesso dopo la scuola?

Il nostro cane *abbaiva* (haukkua) ogni volta che qualcuno passava davanti alla casa.

I ragazzi *andavano* (mennä) in bicicletta nel parco tutte le mattine.

Da bambino, *avevo* (olla) molti giocattoli, ma giocavo sempre con gli stessi.

I miei genitori *cucinavano* (kokata) piatti tradizionali ogni domenica.

Quando *ero* (olla) giovane, viaggiavo molto più spesso.

Prima che iniziasse la conferenza, la gente *si sedeva* (istuutua) e aspettava in silenzio.

La luna *splendeva* (loistaa) chiaramente nel cielo ogni notte.

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.