Impératif Ranskan kieliopin harjoitukset

Impératif eli käskymuoto on ranskan kielessä tärkeä kieliopillinen rakenne, jota käytetään toisen henkilön kehottamiseen, käskeen tai pyytämiseen; se vastaa suomen kielen käskymuotoa. Käskymuotoa muodostettaessa pääverbin pääte riippuu siitä, puhutaanko sinutella (tu-muoto) vai teititellen (vous-muoto), ja kolmannessa persoonassa käytetään passiivirakennetta. Kielitaidon kehittymisen kannalta on hyödyllistä harjoitella erilaisia imperatiivimuotoja autenttisissa tilanteissa.

Tämän harjoitussarjan tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä impératifin käytöstä ranskan kielessä ja antaa mahdollisuus soveltaa teoriaa käytäntöön. Seuraavat tehtävät koostuvat lauseista, joissa opiskelijan tulee täyttää puuttuvat käskymuodot. Huomioithan, että käskymuodon valintaan vaikuttavat konteksti ja puhuteltavan henkilön muoto.

Impératif-tehtävät: Täytä puuttuva käskymuoto (tu- tai vous-muoto)

(Mange) *Mange* ton dîner! (Syö)

(Écoute) *Écoute* attentivement ! (Kuuntele)

(Réponds) *Réponds* quand je te parle ! (Vastaa)

(Travaille) *Travaille* plus dur pour réussir. (Tee töitä)

(Finis) *Finis* tes devoirs avant de sortir. (Lopeta)

(Allez) *Allez* directement au bureau! (Menkää)

(Regardez) *Regardez* ce document, s’il vous plaît. (Katsokaa)

(Réveillez-vous) *Réveillez-vous* tôt demain! (Herätkää)

(Parlez) *Parlez* plus fort, je ne vous entends pas. (Puhukaa)

(Lisez) *Lisez* ce rapport avant la réunion. (Lukekaa)

(Soyez) *Soyez* prudent sur la route. (Olkaa)

(Attendez) *Attendez*-moi ici. (Odottakaa)

(Achetez) *Achetez* vos billets à l’avance. (Ostakaa)

(Dites) *Dites*-moi la vérité. (Sanokaa)

(Arrêtez) *Arrêtez* de fumer pour votre santé. (Lopettakaa)

Impératif-tehtävät: Täytä puuttuva käskymuoto (nous- tai toi-muoto)

(Vas-y) *Vas-y* doucement avec le vélo! (Mene)

(Amusons-nous) *Amusons-nous* bien ce week-end! (Pidetään)

(Couchons-nous) *Couchons-nous* de bonne heure ce soir. (Menkäämme)

(Fais) *Fais* attention à tes affaires. (Ole)

(Faisons) *Faisons* une pause maintenant. (Tehdään)

(Rappelle-toi) *Rappelle-toi* de leur numéro. (Muista)

(Mettons) *Mettons* nos manteaux, il fait froid dehors. (Laitetaan)

(Prenons) *Prenons* le temps de réfléchir. (Ottakaamme)

(Viens) *Viens* avec moi au cinéma. (Tule)

(Agissons) *Agissons* rapidement pour résoudre ce problème. (Toimikaamme)

(Réunissons-nous) *Réunissons-nous* demain à la même heure. (Kokoontukaamme)

(Sers-toi) *Sers-toi* de la salade. (Ota)

(Souviens-toi) *Souviens-toi* de bien fermer la porte. (Muista)

(Arrête-toi) *Arrête-toi* quand le feu est rouge. (Pysähdy)

(Levons-nous) *Levons-nous* tôt pour voir le lever du soleil. (Nouskaamme)

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.