Articoli Harjoitukset italialaiseen kielioppiin

Articoli eli artikkelit ovat italialaisessa kieliopissa keskeinen osa sanaston ja lauseenrakenteen oppimista. Italiassa käytetään sekä määräisiä että määräämättömiä artikkeleita, jotka mukautuvat sukupuolen ja lukumäärän mukaan. Määräiset artikkelit ovat ”il” (maskuliini, yksikkö), ”la” (feminiini, yksikkö), ”i” (maskuliini, monikko) ja ”le” (feminiini, monikko). Määräämättömiä artikkeleita ovat taas ”un” (maskuliini) ja ”una” (feminiini). Harjoittelemalla erilaisia lauseita, joissa näitä artikkeleita käytetään, kielen opiskelijat voivat parantaa ymmärrystään italialaisen kielen syntaksista ja kielenkäytöstä.

Tämän harjoituksen avulla voit testata ja kehittää kykyäsi käyttää oikein italialaisia artikkeleita erilaisissa konteksteissa. Alla on kaksi harjoitusta, joissa jokaisessa on 15 lausetta. Kukin lause sisältää tyhjän kohdan, johon sinun on täytettävä oikea artikkeli. Oikea vastaus on merkitty asteittain, jolloin javascript-koodi tunnistaa sen ja vaihtaa sen tyhjäksi paikaksi, johon voit kirjoittaa oikean vastauksen. Onnea harjoitusten parissa!

Kielioppiharjoitukset

Kieliopin teoria

[related_child_taxonomies]

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.