Tenses Englannin kielioppina

Tenses Englannin kielioppina

Englannin kieli on yksi maailman puhutuimmista kielistä ja sen kielioppi on monille opiskelijoille haastava. Yksi keskeisistä osa-alueista on verbien aikamuodot eli tenses. Näitä käytetään ilmaisemaan aikaa suhteessa puhehetkeen. Englannin kieli tunnetaan monista eri aikamuodoista, joista tärkeimpiä ovat preesens, imperfekti, perfekti, perfekti imperfektissä, futuuri ja konditionaali. Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä aikamuotoja tarkemmin ja tutustumme niiden käyttöön sekä muodostamiseen.

Preesens

Preesens eli nykyhetki ilmaisee toimintaa tai tilaa, joka tapahtuu tai on voimassa juuri nyt. Se muodostetaan verbin perusmuodolla, esimerkiksi ”I eat” (minä syön) tai ”She runs” (hän juoksee). Preesensin käyttöä voidaan laajentaa myös ilmaisemaan toistuvaa tai yleistä tapahtumaa, esimerkiksi ”I always drink coffee in the morning” (juon aina kahvia aamulla). Huomaa, että preesensissä verbiä ei taivuteta persoonan tai luvun mukaan, paitsi kolmannessa persoonassa yksikössä, jolloin verbiin lisätään -s tai -es päätteenä.

Imperfekti

Imperfekti eli menneen ajan preesens ilmaisee tapahtumaa tai tilaa, joka on tapahtunut tai ollut voimassa menneisyydessä. Se muodostetaan yleensä lisäämällä verbin perusmuotoon taivutuspääte -ed tai -d, esimerkiksi ”We played soccer yesterday” (pelasimme jalkapalloa eilen) tai ”He studied for the exam” (hän luki kokeeseen). On kuitenkin hyvä muistaa, että imperfektiin on myös epäsäännöllisiä verbejä, jotka muuttavat muotoaan, esimerkiksi ”I ate” (söin) tai ”She saw” (hän näki). Imperfekti voi myös ilmaista toistuvaa tapahtumaa menneisyydessä, kuten ”I used to play the piano” (soitin ennen pianoa) tai ”They would always go on vacation together” (he menivät aina yhdessä lomalle).

Perfekti

Perfekti eli täydellinen aika kuvaa tapahtumaa tai tilaa, joka on tapahtunut ennen puhumista tai ennen jotakin toista menneisyydessä tapahtunutta asiaa. Se muodostetaan käyttämällä have-verbiä (taipuneena preesensmuodossa) ja verbin kolmatta muotoa, esimerkiksi ”I have seen that movie” (olen nähnyt sen elokuvan) tai ”She has traveled to many countries” (hän on matkustanut moniin maihin). Perfektia käytetään usein yhdessä muiden aikamuotojen kanssa kertomaan tapahtumien kronologisesta järjestyksestä, esimerkiksi ”I had already eaten dinner when he arrived” (olin jo syönyt illallisen kun hän saapui).

Perfekti imperfektissä

Perfekti imperfektissä (tunnettu myös nimellä pluskvamperfekti) ilmaisee tapahtumaa tai tilaa, joka on tapahtunut ennen jotakin toista menneisyydessä tapahtunutta asiaa. Se muodostetaan käyttämällä had-verbiä (taipuneena preesensmuodossa) ja verbin kolmatta muotoa, esimerkiksi ”I had already finished my work when she called” (olin jo saanut työni valmiiksi kun hän soitti) tai ”They had lived in that house for ten years before moving” (he olivat asuneet siinä talossa kymmenen vuotta ennen muuttoa). Perfekti imperfektissä käytetään yleensä kertomaan menneisyyden tapahtumista ennen jotakin tiettyä ajanjaksoa tai tapahtumaa.

Futuuri

Futuuri eli tulevaisuuden aika ilmaisee tapahtumaa tai tilaa, joka tapahtuu tai on voimassa tulevaisuudessa. Se muodostetaan käyttämällä will- tai shall-verbien apuverbiä ja verbin perusmuotoa, esimerkiksi ”I will call you tomorrow” (soitan sinulle huomenna) tai ”They shall finish the project by Friday” (he saavat valmiiksi projektin perjantaiksi). Futuurin voi muodostaa myös going to-rakenteella, esimerkiksi ”She is going to travel to Paris next month” (hän aikoo matkustaa Pariisiin ensi kuussa). Futuuria voi myös ilmaista ajanilmauksilla, kuten ”tomorrow” (huomenna), ”next week” (ensi viikolla) tai ”in a year” (vuoden kuluttua).

Konditionaali

Konditionaali ilmaisee tapahtumaa tai tilaa, joka olisi mahdollista, jos jokin tietty ehto täyttyisi. Se muodostetaan käyttämällä would-verbien apuverbiä ja verbin perusmuotoa, esimerkiksi ”I would go to the party if I had more time” (menisin juhliin, jos minulla olisi enemmän aikaa) tai ”She would help you if you asked” (hän auttaisi sinua, jos pyytäisit). Konditionaali voi myös ilmaista kohteliaisuutta tai toiveita, kuten ”Would you like some tea?” (haluaisitko hieman teetä?) tai ”I wish I could speak French” (toivoisin, että osaisin puhua ranskaa).

Englannin kielen verbien aikamuodot tarjoavat monipuolisen työkalun ilmaista erilaisia ajan hetkiä ja tapahtumia. On tärkeää harjoitella ja tutustua eri aikamuotojen käyttöön ja muodostamiseen, jotta pystyy viestimään selkeästi ja oikein englannin kielellä. Muista kuitenkin, että kielioppisääntöjen lisäksi myös harjoittelu ja aktiivinen käyttö auttavat kehittämään kielitaitoa entisestään.

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.