Present Perfect Progressive Englannin kielioppina

Present Perfect Progressive Englannin kielioppina

Tervetuloa oppimaan lisää Englannin kieliopista! Tässä artikkelissa keskitymme tarkastelemaan present perfect progressive -aikamuotoa Englannin kielessä. Tämä aikamuoto on monille opiskelijoille hieman hankalampi ymmärtää, mutta sen käyttö on hyvin tärkeää, kun ilmaisemme toimintaa tai tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä ja jatkuvat edelleen nykyhetkessä. Jatketaanpa siis eteenpäin ja paneudutaan syvemmin present perfect progressive -aikamuodon käyttöön, muotoiluun ja merkitykseen.

Muotoilu

Present perfect progressive -aikamuoto muodostetaan käyttämällä apuverbiä ”have” tai ”has” täydennettynä oikeaan persoonamuotoon ja verbimuotoon ”-ing”. Halutessamme ilmaista kysymystä tai kieltoa, lisäämme avustavan sanan eteen. Tässä muutamia esimerkkejä muotoilusta:

 • I have been working. (Olen työskennellyt.)
 • She has been studying. (Hän on opiskellut.)
 • Have you been cooking? (Oletko kokannut?)
 • We haven’t been watching TV. (Emme ole katselleet televisiota.)

Käyttö

Present perfect progressive -aikamuotoa käytetään kuvaamaan toimintaa, joka alkoi menneisyydessä ja jatkuu yhä nykyhetkessä. Se korostaa toiminnan kestoa ja mahdollisesti sen vaikutusta nykyhetkeen. Tähän aikamuotoon liittyy usein sellaisia ajanilmauksia kuten ”for” (ajanjakso) ja ”since” (aloitushetki).

Tässä joitakin esimerkkejä present perfect progressive -aikamuodon käytöstä:

 • I have been living in Finland for five years. (Olen asunut Suomessa viisi vuotta.)
 • She has been working at the company since 2010. (Hän on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2010.)
 • We have been studying English for two hours. (Olemme opiskelleet englantia kaksi tuntia.)

Present perfect progressive -aikamuotoa käytetään myös kuvaamaan ärsyttäviä tai häiritseviä toimintoja, joita toinen henkilö on tehnyt tai toistuvia toimintoja, jotka ovat vaikuttaneet nykyhetkeen. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • He has been playing loud music all night. (Hän on soittanut kovaa musiikkia koko yön.)
 • They have been talking non-stop for hours. (He ovat puhuneet taukoamatta tuntikausia.)

Ero Present Perfect Continuous – ja Present Perfect Progressive -aikamuodon välillä

Vaikka termi ”present perfect continuous” ja ”present perfect progressive” viittaavat samaan aikamuotoon, käytämme näitä termejä hieman eri tavalla riippuen maasta ja opetustavasta. Brittiläisessä englannissa käytetään yleisemmin termiä ”present perfect continuous”, kun taas amerikkalaisessa englannissa käytetään useammin termiä ”present perfect progressive”. Itse aikamuodon merkitys ja käyttö ovat kuitenkin samat.

Esimerkkejä

Seuraavissa lauseissa näytämme present perfect progressive -aikamuodon käyttöä eri tilanteissa:

 • I have been working on this project for a month. (Olen työskennellyt tämän projektin parissa kuukauden.)
 • She has been studying Spanish since she was a child. (Hän on opiskellut espanjaa lapsesta asti.)
 • We have been waiting for the bus for over an hour. (Olemme odottaneet bussia yli tunnin.)
 • He has been playing basketball all afternoon. (Hän on pelannut koripalloa koko iltapäivän.)
 • They have been traveling around the world for years. (He ovat matkustaneet ympäri maailmaa vuosia.)

On tärkeää kiinnittää huomiota aikamuodon käyttöön ja sen merkityksen ymmärtämiseen eri konteksteissa. Present perfect progressive -aikamuodon avulla pystyt ilmaisemaan toiminnan kestoa menneisyydessä ja sen jatkuvuutta nykyhetkessä. Harjoittelemalla ja tutustumalla erilaisiin esimerkkeihin osaat pian hallita tämän aikamuodon käytön sujuvasti.

Toivottavasti tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään paremmin present perfect progressive -aikamuotoa Englannin kielessä. Muista harjoitella ja käyttää sitä aktiivisesti kommunikoidessasi englanniksi. Jatka oppimista, ja pian hallitset tämän aikamuodon vaivatta!

Kieliopin teoria

Kielioppiharjoitukset

Opi kieltä tekoälyn avulla 5x nopeammin

TalkPal on tekoälykäyttöinen kieltenopettaja. Opi yli 57 kieltä 5x nopeammin mullistavan teknologian avulla.