Prépositions Övningar för fransk grammatik

Att förstå och korrekt använda prepositioner är en viktig del av att lära sig franska. Dessa små ord spelar en stor roll för att ange relationer mellan olika ord i en mening, och att använda dem fel kan leda till missförstånd. I den här övningen kommer vi att fokusera på att använda franska prepositioner rätt.

För att lyckas med dessa övningar krävs det att du har kunskaper om olika franska prepositioner och deras användning. Fyll i luckorna med den korrekta prepositionen i varje mening. Var uppmärksam på ledtrådarna som ges inom parentes för att förstå vilken preposition som bör placeras i luckan.

Övning 1: Prepositioner i samband med platser och lägen

Il va à Paris *en* (transportsmedel) train.

Elle vit *dans* (position) le Nord de la France.

Je suis passé *par* (väg genom) la Belgique pour aller aux Pays-Bas.

Nous irons *en* (region) Provence pour les vacances d’été.

Mon ami habite *près* (närhet) de la gare.

Les enfants jouent *dehors* (inte inomhus).

Je t’attends *devant* (position) le cinéma.

Elle a mis la clé *sur* (position) la table.

Veuillez écrire votre nom *à* (plats på sida) la première page.

Ils sont assis *à* (runt) la table ronde.

Il se repose *au* (position inuti) bord du lac.

Elles viennent *de* (ursprung) différentes villes d’Europe.

Le chat saute *sur* (rörelse upp) le toit.

Je pense souvent *à* (tänker på) toi.

Le livre est posé *sur* (position) l’étagère.

Övning 2: Prepositioner i tidsuttryck och övriga sammanhang

Il arrivera *à* (specifik tid) huit heures.

Je vais en vacances *en* (årstid) été.

Elle partira *pour* (destination) l’Espagne demain.

Nous avons terminé le projet *en* (tidsperiod) une semaine.

L’événement aura lieu *en* (månad) juillet.

La réunion est prévue *pour* (bestämmelse av tid) demain.

Il travaille *dans* (specifik plats) un bureau.

J’étudie le français *depuis* (starttid) deux ans.

Il faut faire les devoirs *avant* (tid före) dîner.

Je serai prêt *dans* (framtid) une heure.

Le magasin est ouvert *de* (tid från) neuf heures à dix-neuf heures.

Nous irons au cinéma *après* (tid efter) le repas.

Il est né *en* (år) 1990.

Le train est parti *à* (precis start) l’heure.

Elle parle souvent *de* (ämne) ses voyages.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.