Articles Övningar för engelska grammatik

I övningarna nedan kommer vi att fokusera på artiklar i engelsk grammatik, vilket är en grundläggande del av språkinlärningen. Artiklar ger information om ett substantivs bestämdhet och mängd. I engelskan finns det tre artiklar: ”a”, ”an” och ”the”. ”A” och ”an” används för att referera till ett substantiv i singular som inte är specifikt eller tidigare känt för lyssnaren. ”The” används när substantivet är känt av lyssnaren eller när det finns en specifik referens till något.

De kommande övningarna syftar till att förstärka användningen av dessa artiklar. Genom att fylla i de tomma platserna i meningarna, ska du som student kunna visa din förståelse för när och hur de olika artikeltyperna används. Övningarna varierar i svårighetsgrad och ökar gradvis din förmåga att korrekt använda artiklar i engelska. Lycka till!

Övning 1: Använda obestämd artikel (”a” eller ”an”)

I saw *an* (starting vowel sound) elephant at the zoo.

She is looking for *a* (consonant sound) new job.

Could you please pass me *an* (starting vowel sound) apple?

He is *a* (consonant sound) honest man.

My sister wants to be *an* (starting vowel sound) engineer.

This is *a* (consonant sound) useful tool.

We need to hire *an* (starting vowel sound) interpreter.

It’s such *a* (consonant sound) shame that you missed the party.

You should take *an* (starting vowel sound) umbrella in case it rains.

He was *a* (consonant sound) brave soldier.

Mary has bought *a* (consonant sound) new dress for the event.

Can I have *an* (starting vowel sound) ice cream?

Greg is *a* (consonant sound) talented musician.

I need *a* (consonant sound) hour more to finish this.

She found *a* (consonant sound) old coin on the street.

Övning 2: Använda bestämd artikel (”the”)

We visited *the* (specific) Eiffel Tower during our trip to Paris.

*The* (only one) sun rises in the east.

She read *the* (specific) book you recommended.

Can you turn off *the* (specific) light?

*The* (specific) children in this school are very polite.

He swam across *the* (specific) English Channel.

*The* (specific) flowers in the garden are blooming.

*The* (known) president will address the nation tonight.

We have to cross *the* (specific) bridge to get to the other side.

*The* (specific) food at this restaurant is delicious.

*The* (specific) movie we watched was very entertaining.

She is *the* (superlative) best singer in our class.

I can’t wait to see *the* (specific) new episode of the series.

*The* (specific) river flows through the city.

He is known as *the* (specific) fastest runner in the world.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.