Relative Clauses på engelska grammatik

Introduktion

Relativa satsdelar är oerhört viktiga när du lär dig engelska grammatik. De hjälper oss att skapa komplexa meningsstrukturer, föra samman idéer och göra vår kommunikation mer flytande och naturlig. För att verkligen bemästra engelska språket är det därför viktigt att förstå hur och när man använder relativa satsdelar.

Vad är relativa satsdelar?

Relativa satsdelar, även kända som adjektivklausuler, är en typ av underordnade klausuler i engelska som används för att förändra eller specificera huvudsatsen. De innehåller vanligtvis en relativ pronomen, såsom ”who”, ”which” eller ”that”, följt av en verbfras. De används för att ge ytterligare information om någonting eller någon som nämns i huvudsatsen.
Exempel: ”The teacher who teaches my English class is very strict.”

Relativa pronomen

Relativa pronomen är viktiga komponenter i relativa satsdelar. De inleder klausulen och hänvisar till substantivet före dem i satsen. De vanligaste relativa pronomenen i engelska inkluderar ”who”, ”whom”, ”whose”, ”which” och ”that”. Varje relativ pronomen har specifika användningsområden baserat på sammanhanget och vilket substantiv det hänvisar till.

”Who” används för personer i subjektets position.
Exempel: ”The man who is standing there is my uncle.”
”Whom” används för personer i objektets position.
Exempel: ”The girl whom you saw is my friend.”
”Whose” används för att visa ägande.
Exempel: ”The boy whose hat is blue is my brother.”
”Which” används för saker.
Exempel: ”The house which is painted red is mine.”
”That” kan användas för både personer och saker i både objekts- och subjektspositioner.
Exempel: ”The book that I am reading is interesting.”

Definierande och icke-definierande relativa satsdelar

Det finns två huvudtyper av relativa satsdelar i engelska språket: definierande och icke-definierande. Definierande relativa klausuler ger väsentlig information för att förstå huvudsatsen och separeras inte med kommatecken.
Exempel: ”The woman who lives next door is a doctor.”

Icke-definierande relativa klausuler ger extra information som kan vara användbar, men inte nödvändig för att förstå huvudsatsen. Dessa klausuler separeras med kommatecken.
Exempel: ”My sister, who lives in London, is visiting us tomorrow.”

Förståelse och skickligt bruk av relativa satsdelar kan öka din skicklighet och flyt i det engelska språket. De bidrar till att du kan skapa mer detaljerade och komplext strukturerade meningar, vilket hjälper dig att förmedla din mening tydligare och mer effektivt.

Grammatisk teori

Övningar i grammatik

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.