Types Вправи для французької граматики

Французька граматика може здаватися складною для студентів, які вивчають цю мову, але здобуття навичок у правильному застосуванні граматичних структур є ключовим для підвищення рівня володіння мовою. Тому важливо регулярно практикуватися, а вправи на заповнення пропусків допоможуть краще засвоїти матеріал.

У цій статті ми пропонуємо вам декілька вправ на заповнення прогалин, які зосереджені на різних аспектах французької граматики. Виконуючи їх, ви зможете перевірити свої знання та попрацювати над помилками. Не забудьте зосереджуватись на контексті речень, оскільки це допоможе вам вибрати правильну відповідь.

Вправа 1: Визначення статті у французькій мові

Je voudrais acheter *un* (артикль) livre sur l’histoire de France.

C’est *la* (артикль) première fois que je visite ce musée.

Il a mangé *une* (артикль) pomme ce matin.

Nous cherchons *un* (артикль) appartement près du centre-ville.

Elle porte toujours *une* (артикль) robe très élégante.

*Les* (артикль) enfants jouent dans le parc.

Il a cassé *la* (артикль) fenêtre de la cuisine hier.

J’entends *les* (артикль) oiseaux chanter chaque matin.

Elle a besoin d’*une* (артикль) nouvelle paire de chaussures.

*Le* (артикль) ciel est vraiment bleu aujourd’hui.

Je vais prendre *un* (артикль) café avec un croissant.

*La* (артикль) lune brille dans la nuit noire.

J’ai vu *un* (артикль) chat noir traverser la rue.

Il adore jouer avec *les* (артикль) jeux vidéo après l’école.

C’est *une* (артикль) bonne idée d’apprendre une deuxième langue.

Вправа 2: Використання дієслів у французькій мові

Elle *écrit* (дієслово) une lettre à son ami.

Nous *avons* (дієслово) visité plusieurs villes pendant nos vacances.

Tu *joues* (дієслово) très bien au tennis.

Je *suis* (дієслово) allé au cinéma hier soir.

Les oiseaux *chantent* (дієслово) tôt le matin.

Vous *avez* (дієслово) une très belle maison.

Il *fait* (дієслово) chaud en été.

Mon frère *aime* (дієслово) lire des romans d’aventure.

Ils *vont* (дієслово) à l’école à pied.

Je *pense* (дієслово) que c’est une bonne idée.

Le chat *mange* (дієслово) sa nourriture.

Marie *veut* (дієслово) acheter une nouvelle robe.

Nous *sommes* (дієслово) heureux de vous voir.

Tu *dois* (дієслово) finir tes devoirs avant d’aller jouer.

Elles *ont* (дієслово) chanté une chanson magnifique.

Граматичні вправи

Теорія граматики

[related_child_taxonomies]

Вивчайте мову з ШІ у 5 разів швидше

TalkPal – це репетитор мови зі штучним інтелектом. Вивчайте 57+ мов у 5 разів швидше за допомогою революційної технології.