Articles Вправи для англійської граматики

У вивченні англійської мови, зокрема, її граматики, особливе місце займають артиклі. Вони є важливими, адже допомагають зрозуміти і відтінити значення іменників, а також вони вказують на ступінь знайомства з предметом розмови. Використання артиклів в англійській мові може здатися складним для осіб, котрі розмовляють українською, адже вона не має еквівалентних граматичних структур. Тому, пропонуємо вам практичні вправи, які допоможуть краще оволодіти цією частиною англійської граматики.

Пройдіть через ці вправи, щоб покращити своє розуміння і вживання артиклів в англійській мові. Вам буде запропоновано ряд речень, в яких ви повинні вставити відповідний артикль у пропущені місця. Запам’ятайте, що іноді артикль може бути відсутнім, тож у таких випадках необхідно вжити слово “no.” Бажаємо успіху в навчанні та міцного засвоєння матеріалу!

Вправа 1: Вживання неозначеного артикля

I have *a* (indefinite) cat and a dog.

We’re going to *a* (indefinite) university in New York.

She’s looking for *a* (indefinite) job at the moment.

It’s *a* (indefinite) honor to meet you.

I saw *an* (indefinite) elephant at the zoo.

He bought *a* (indefinite) new house last year.

They need *a* (indefinite) bigger car for their family.

Can I have *an* (indefinite) apple, please?

She just started *a* (indefinite) painting class on Saturdays.

We had *an* (indefinite) interesting conversation last night.

He’s *an* (indefinite) honest man.

It took us *an* (indefinite) hour to get home.

She found *a* (indefinite) wallet on the street.

My brother wants to be *an* (indefinite) engineer.

You should try to get *a* (indefinite) good night’s sleep.

Вправа 2: Вживання визначеного артикля

The sun sets in *the* (definite) west.

Pass me *the* (definite) salt, please.

*The* (definite) book you gave me is on the table.

She walked out of *the* (definite) room silently.

*The* (definite) Earth revolves around the sun.

*The* (definite) shoes you bought are under the bed.

I love listening to *the* (definite) Beatles.

*The* (definite) movie we watched last night was scary.

*The* (definite) Taj Mahal is a famous monument in India.

*The* (definite) kids are playing in the park.

We visited *the* (definite) Grand Canyon last summer.

Have you read *the* (definite) report I sent you?

*The* (definite) CEO is speaking at the meeting today.

*The* (definite) water in the bottle is cold.

*The* (definite) internet has changed the way we live.

Граматичні вправи

Теорія граматики

[related_child_taxonomies]

Вивчайте мову з ШІ у 5 разів швидше

TalkPal – це репетитор мови зі штучним інтелектом. Вивчайте 57+ мов у 5 разів швидше за допомогою революційної технології.