Övningar i engelsk grammatik för att räkna och räkna bort substantiv

Täljbara och oräkneliga substantiv är viktiga aspekter av engelsk grammatik som alla elever bör behärska. Täljbara substantiv är enskilda föremål, personer eller saker som kan räknas. De har både singular- och pluralformer och kan användas tillsammans med siffror eller kvantifierare som ”några”, ”flera” eller ”många”. Icke räknbara substantiv å andra sidan representerar ämnen, begrepp eller egenskaper som inte kan räknas. De har ingen pluralform och kan inte användas tillsammans med siffror eller kvantifierare. I stället används de ofta i samband med kvantitetsuttryck som ”lite”, ”lite”, ”lite” eller ”mycket”. I följande övningar får du träna på att identifiera och använda räknebara och oräkneliga substantiv i engelsk grammatik.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.