Övningar i enkel förfluten tid för engelsk grammatik

Simple Past Tense i engelsk grammatik används för att beskriva handlingar som redan har slutförts eller händelser som har inträffat i det förflutna. Med andra ord används det för att tala om saker som inte händer nu. Simple Past Tense bildas genom att lägga till ”-ed” till grundformen för vanliga verb, medan oregelbundna verb har unika former för förfluten tid som du måste memorera. Att lära sig Simple Past Tense är viktigt för att förstå och uttrycka tidigare händelser, och det är en grundläggande aspekt av engelsk grammatik. Följande övningar hjälper eleverna att öva sina kunskaper om det enkla förflutna genom att fylla i luckorna med de rätta verbformerna.

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.