Övningar i fransk grammatik för det senaste förflutna

Den franska grammatikens senaste förflutna, som också kallas ”passé récent”, används för att uttrycka handlingar som har inträffat mycket nyligen eller för bara en stund sedan. Det bildas genom att kombinera verbet ”venir” i presens med prepositionen ”de” och infinitivformen av huvudverbet. Denna tempus är mycket användbar i vardagliga konversationer för att tala om saker som just har ägt rum. I de här övningarna ska vi öva på att använda det senaste förflutna i olika meningar. Varje övning kommer att fokusera på en specifik aspekt av det senaste förflutna, vilket gör att du får en bättre förståelse och behärskar detta viktiga ämne i fransk grammatik. Bonne chance!

Övningar i grammatik

Grammatisk teori

[related_child_taxonomies]

Lär dig ett språk med AI 5 gånger snabbare

TalkPal är en AI-driven språkhandledare. Lär dig 57+ språk 5 gånger snabbare med revolutionerande teknik.